Aktuálne v kultúre

Ponúkame Vám virtuálnu výstavu prác študentov spracovanú  Súkromnou strednou školou umeleckého priemyslu v Žiline. 

Môžete zhliadnuť kreatívnu tvorbu študentov odborov grafický a priestorový dizajn a propagačné výtvarníctvo.

Dňa 25. apríla 2021 kysuckú folklórnu rodinu  opustil ďalší vzácny člen Jozef Murín st. .

Dlhoročný vedúci súboru Drevár z Krásna nad Kysucou, ktorý bol dušou i srdcom tohoto súboru,  by  sa v tomto roku dožil okrúhleho jubilea 70 rokov.

Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 

Milí výtvarníci, Maľovanie podľa predlohy je posledným príspevkom zo série 6 návodov na maľovanie od Zoltána Agócsa zo Žiliny. V uplynulých týždňoch ste si mohli pozrieť videá s témami: Úvod do kreslenia perspektívy, Ako kresliť HLAVU, Základy kreslenia geometrických objektov v perspektíve, Antická figúra, Príprava na kresbu podľa sochy, Maľovanie zátišia.

Filip Lašut, popredný slovenský fotograf, vydavateľ, rodák z Vrútok, veľký milovník a znalec divadelného umenia, ktorý sa vyše 40 rokov venoval divadelnej fotografii. Nebolo azda divadelného festivalu či prehliadky, kde by Filip,  ako sme ho familiárne volali,  nefungoval.