Aktuálne v kultúre

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci sme prijali správu o úmrtí nesmierne milého a láskavého človeka, priateľa, osobnosti kysuckého folklóru a výtvarného umenia, pána Jozefa Vrábla, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov. Bolo nám cťou spolupracovať s ním, spoločné chvíle v jeho prítomnosti boli inšpiratívne, plné "človečenstva" a skromnosti. V našich srdciach zostáva prázdne miesto... Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Odpočívaj v pokoji, náš vzácny priateľ...Nikdy nezabudneme.

Silvia Petreková a kolektív pracovníkov KKS v Čadci

    

                                               

 

 

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, oslávilo v tomto roku svoje 67. narodeniny a nás, ako kolektív, nesmierne teší, že sme dôležitým partnerom v oblasti rozvoja (nielen regionálnej kultúry) a zároveň garantom a šíriteľom zachovávania ľudových zvykov a tradícií. Ďakujeme za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi, všetkým našim partnerom, médiám a najmä tým, pre ktorých je naša činnosť prínosom: našim umelcom, ktorých počet sa blíži k číslu 1000 a verejnosti (odbornej i širokej), ktorá naše podujatia s obľubou navštevuje.

Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50,  022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/29/2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná oblasť – oblasť kultúry

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v októbri 21. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2020. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej. Partnerom podujatia bolo Mesto Čadca.

V piatok 11. septembra 2020 v Dome kultúry v Čadci a v pondelok 14. septembra 2020 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnili okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.

Dňa 6. 9. 2020 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Oščadnici uskutočnil 14. ročník benefičného koncertu OD SRDCA K SRDCU.

Organizátormi podujatia sú Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici, Obec Oščadnica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Mediálni partneri podujatia: RTVS – Rádio Regina – Stred Banská Bystrica, Týždenník Kysuce a MY Kysucké noviny.