Aktuálne v kultúre

Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ pracujúcich s umeleckým prednesom detí.

Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/5 /2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Milí priaznivci MFF ETNOFILM - u Čadca 2020. Výberová komisia MFF Etnofilm Čadca 2020 posúdila 110 prihlásených filmov z 36 krajín sveta a rozhodla, že do hlavnej medzinárodnej súťaže postupuje 35 filmov – ich zoznam uvádzame v tabuľke.

Slávnostná vernisáž a vyhlásenie výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020