AMFO 2022 spoločná fotografia

„Fotografia. Zábery z lesov, polí ba i všedných dní. Obraz sveta zachytený na kúsku papiera, pričom každý hovorí svoj vlastný príbeh, ktorý si nakoniec aj tak všetci vysvetlíme inak. Na fotografií v nás západ slnka vyvoláva rôzne pocity. Vidíme nebo krvácať alebo sa len odelo do sýtych farieb? A tá pani je šťastná? Alebo ten úsmev nie je úprimný. Fotografia v nás vie vyvolať vášeň, hnev, radosť, údiv i zamyslenie a hoci sa zdá, že na prvý pohľad vidíme všetko rovnako, opak je pravdou. A v tomto spočíva dôležitosť zachytávania spomienok či zlomkov okamihov. Krásu či radosť môžme posunúť ďalej a človek si z toho vezme to, čo v daný moment potrebuje najviac. Cit, úsmev alebo len obyčajné potešenie.“
Bednárová Kristína


Dňa 10. 3. 2022 o 15.00 hod. sa v Dome kultúry v Čadci konala vernisáž výstavy regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Celoštátna súťaž tento rok oslávi už svoje 50. výročie existencie na Slovensku. Na Kysuciach sa do regionálneho kola tohto ročníka prihlásilo 34 autorov. Odborná porota v zložení Marián Hruška, Vladimír Bača a Lukáš Macek hodnotila dňa 24. 2. 2022 135 prihlásených fotografií od 34 fotografov a vybrala 27 fotografií, ktoré budú náš región reprezentovať v krajskom kole. Tento rok bolo prihlásených do súťaže v porovnaní s minulým ročníkom o 12 fotografov a o 40 fotografií viac ako v roku 2021. Pred vernisážou výstavy sa konal rozborový seminár súťaže, počas ktorého porotcovia hodnotili nielen vystavené a ocenené fotografie, ale aj tie, ktoré vystavené neboli. Tým dostali autori spätnú väzbu a dozvedeli sa, čo bolo na ich fotografiách dobré, čomu by sa mali v budúcnosti vyvarovať a na čo by sa mali viac zamerať. Taktiež to, čo porotu oslovilo a prečo vybrali práve tie fotografie, ktoré boli vystavené. Počas vernisáže boli odovzdané ocenenia a diplomy fotografom, ktorých fotografie postupujú do krajského kola.

Prihlásené fotografie:
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A.kategória: čiernobiela fotografia:

Ocenenia:

3. miesto - Michal Czán (Spálené mosty)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 I. veková skupina: autori do 15 rokov
B. kategória: farebná fotografia

Ocenenia:

1. miesto - Lukáš Grochal (Mrazivé ráno)
2. miesto - Michal Czán (Pozastavený v čase)
3. miesto - Šimon Urbaník (Vzory na vode)
čestné uznanie: Matúš Hrubý (Identita)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia

- nebolo udelené žiadne ocenenie

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
B. kategória: farebná fotografia

Ocenenia:

2. miesto - Timotej Talapka (Harmónia)
3. miesto - Vojto Bačík (Ľad)
čestné uznanie: Timotej Talapka (Voľnosť)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia

Ocenenia:

1. miesto - Marianna Mokryšová (Šľahačková búrka, Za plotom)
čestné uznanie: Jozef Tomáš (Zimná krajina I.)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
B. kategória: farebná fotografia

Ocenenia:

1. miesto - Peter Húšťava (Dotyk 1, 2, 3)

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály

Ocenenia:

1. miesto - Jaroslav Cabadaj (Plošné testovanie 3, 4, 5)
2. miesto - Adam Chovanec (Pamäť môjho života 1, 2, 3, 4)
3. miesto - Jozef Tomáš (Vodný slalom II., III., IV.)

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


D. kategória: experiment

Ocenenia:

3. miesto - Jakub Jarabica (Na popol)
čestné uznanie: Andrej Čarnecký (Sklenená guľa)
čestné uznanie: Jozef Tomáš (Zrkadlenie)


Organizátorom regionálneho kola je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo. Za hudobné vstupy, ktorými obohatila vernisáž výstavy ďakujeme Sofii Králikovej zo Starej Bystrice. Taktiež ďakujeme Gabrielovi Horosovi, ktorý výraznou mierou podporuje žiakov a študentov Kysúc k fotografickej tvorbe.

Ľubica Ligocká

KKS v Čadci

Foto z vernisáže:

Foto z výstavy: