Aktuálne v kultúre

Dávame Vám do pozornosti 8. ročník súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže. "Ústredie ľudovej umeleckej výroby chce podporiť záujem žiakov školského veku a záujem výtvarných pedagógov a pedagógov voľného času o problematiku ľudovej umeleckej výroby na Slovensku, t. j. na podporu praktického oboznamovania sa s tradičnými remeselnými výrobami v prostredí detí a mládeže."

 AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Dobrý deň, milí pedagógovia, recitátori ! V prvom rade Vám želáme  dodatočne všetko dobré v novom  roku, šťastia, hlavne zdravia a nech je rok 2021 pre nás všetkých priaznivejší než ten minulý.

Dobrý deň milí pedagógovia, recitátori, keďže za týchto podmienok nie je možné zorganizovať vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa venujú príprave recitátorov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, dávame Vám do pozornosti metodické videá, ktoré nám zasiela odborný pracovník pre umelecký prednes a divadlo poézie na Národnom osvetovom centre v Bratislave pán Mgr. art. Matej Struhár.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 19. 1. 2021 nás vo veku 71 rokov opustila pani Sidónia Repáňová zo Starej Bystrice - vedúca FSk Polianka.

Dovoľte nám, touto cestou, vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a celej rodine zaželať veľa síl v tomto ťažkom období.

Pracovníci Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

Odpočívaj v pokoji, Janka naša...💔😪...nikdy na Teba nezabudneme, budeš nám chýbať 😪...ešte pred pár dňami sme Ti blahoželali k 44. narodeninám a tak veľmi Ti želali uzdravenie...buď šťastná tam hore...❤️ Ďakujeme za chvíle s Tebou.