Aktuálne v kultúre

Milí výtvarníci, Maľovanie podľa predlohy je posledným príspevkom zo série 6 návodov na maľovanie od Zoltána Agócsa zo Žiliny. V uplynulých týždňoch ste si mohli pozrieť videá s témami: Úvod do kreslenia perspektívy, Ako kresliť HLAVU, Základy kreslenia geometrických objektov v perspektíve, Antická figúra, Príprava na kresbu podľa sochy, Maľovanie zátišia.

Filip Lašut, popredný slovenský fotograf, vydavateľ, rodák z Vrútok, veľký milovník a znalec divadelného umenia, ktorý sa vyše 40 rokov venoval divadelnej fotografii. Nebolo azda divadelného festivalu či prehliadky, kde by Filip,  ako sme ho familiárne volali,  nefungoval.

MILÉ ŽIENKY, PROSTREDNÍCTVOM BÁSNE, KTORÁ OSLAVUJE ŽENU AKO BYTOSŤ, VÁM OD NÁŠHO ŽENSKÉHO KOLEKTÍVU ZO STREDISKA ŽELÁME KRÁSNE MDŽ ❤️🥰