V uplynulom roku sme realizovali okrem iných i zaujímavý projekt v spolupráci s FS Bystrica z Novej Bystrice. Bol vytvorený autorský scénický program so svadobnou tematikou - ČRIEPKY ZE SVADBY. Bol zostavený na základe vlastného výskumu v oblasti pôsobenia súboru. FS Bystrica od svojho vzniku (2012) autenticky prezentuje nielen folklór svojho regiónu, najmä Bystrickej doliny, ale aj folklór z ďalších regiónov Slovenska (napr. Horehronie, Zemplín).

Bystrica

V súčasnosti má súbor viac ako 30 členov. Vedúci súboru, manželia Mária a Ján Jančulovci, sa zaoberajú folklórnym výskumom v danej lokalite Kysúc (Bystrická dolina) od roku 1986, pričom zozbierali množstvo ľudových piesní, zvykov a krojových súčastí, ktoré aktuálne používajú pri choreografiách súboru. Súčasťou FS Bystrica sú dve ľudové hudby (pôvodná ĽH Kováčovci a tiež ĽH Potočiari, ktorá vznikla z radov tanečníkov samotného súboru pred dvoma rokmi). Už od svojho vzniku sa súbor neustále rozvíja a napreduje, svedčí o tom aj fakt, že v súčasnosti patrí medzi najaktívnejšie folklórne zoskupenia nášho regiónu, účinkuje na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Výskum bol realizovaný s pamätníkmi z obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica a zatopených obcí Harvelka a Riečnica a na základe získaných poznatkov bol zostavený scénický program. Premiéra programu bola počas osláv 10. výročia súboru v auguste 2022. Videozáznam programu z jednej z repríz bol realizovaný pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva prezentačnou formou. Projekt z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

Videozáznam si môžete pozrieť tu: