Spoločná fotka

 Vianočné potešenie pre „starkých “ .

Počas predvianočného obdobia Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci so ZpS Harmónia zo Zborova nad Bystricou usporiadali 12. decembra 2022 folklórne vystúpenie „ Veselých džadkov “  z Čierneho pri Čadci.

Vianoce sú časom, keď sme všetci k sebe milší, sme si blízko a snažíme sa robiť si navzájom radosť. Presne v takomto duchu sa nieslo aj dopoludnie v ZpS Harmónia. Veselí džadci, sú skutočne veselí chlapi, ktorí seniorom nielen spievali obľúbené ľudové piesne a vianočné koledy, ale povedali aj veľa vtipov.  Bola radosť sledovať, ako sa rozžiarili tváre klientov domova dôchodcov a ako úprimne sa zasmiali  vtipom. Keď sme odchádzali,  „starkí“  nám veľmi ďakovali, že sme prišli. Odchádzali sme vďaka tomu s dobrým pocitom na srdci. A o tomto sú Vianoce , o spoločne strávenom čase v radosti.

 PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo.

 KKS v Čadci.

 

Veselí džadci

Veselí džadci

 

Klienti a soc. pracovníčka Mária Strýčková zo ZpS Harmónia

Klienti ZpS Harmónia a soc. pracovníčka Mária Strýčková.

Mária Čanecká z KKS a Veselí džadci

Veselí džadci a Mária Čanecká z KKS.