1

Február v kultúre: výstavy, prednášky, súťaže....folklór, remeslá, výtvarníctvo a divadlo. To všetko na vás vo februári čaká. A my čakáme vás...