1

Výtvarníctvo, divadlo, remeslo, tradičná ľudová kultúra a vzdelávanie. To všetko zahŕňalo podujatie, ktoré malo prispieť k vytvoreniu skupiny nových uchovávateľov tradícii, remesla ale i objaveniu a podchyteniu nových výtvarných či divadelných talentov. Tvorivé workshopy viedli odborní lektori, projektu sa zúčastnilo 14 detí z regiónu Kysúc. Organizátormi boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Centrum voľného času v Starej Bystrici.

Program bol vytvorený tak, aby deti motivoval, inšpiroval a prebudil v nich snahu a vôľu tvoriť, učiť sa a spoznávať tradičnú ľudovú kultúru a remeslá. Snahou bolo prebudiť záujem o výtvarné umenie, divadlo, remeslá a viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času ako i k zapojeniu sa do činností v rámci základných umeleckých škôl. Deti mali možnosť vyskúšať si maľovanie  akrylovými farbami na šindle, zdobiť medovníky, absolvovať školu ľudového tanca, či nácvik krátkeho divadelného pásma. To všetko pod vedením odborných lektorov, ktorými boli kysucké výtvarníčky Ivana Faktorová a Michaela Kubaščíková, ktorá sa venuje tiež pečeniu a zdobeniu medovníkov. Tradície, ľudové piesne a tanec viedla folkloristka Zuzana Zuzčáková – Gacíková, divadlo patrilo Eve Dodekovej, vedúcej umeleckého súboru Turzocrew. Súčasťou programu boli tiež pohybové aktivity a psychohygiena detí formou vychádzok do okolitej prírody a tiež vzdelávacie aktivity v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Stará Bystrica so zameraním na ochranu, bezpečnosť a zdravie detí.