V nedeľu 13. novembra popoludní sa v Dome kultúry v Starej Bystrici uskutočnilo Priateľské posedenie seniorov, ktoré v spolupráci s obcou Stará Bystrica programovo pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

WhatsApp Image 2022 11 13 at 17.51.26

Celý program otvorila roztomilá dvojica heligonkárov Jakubko Kolembus a Barborka Šusteková. Následne sa prítomným prihovoril starosta obce a poslanec NR SR Ján Podmanický, ktorý vyslovil okrem iného aj želanie, aby sa úcta a rešpekt k skúsenostiam starších ľudí zachovali celospoločensky. Priestor povedať pár slov mala aj podpredsedníčka ZO JDS Stará Bystrica pani Anna Kalužná, ktorá v závere svojho pozdravu zarecitovala báseň Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“.

Pódium následne patrilo Sofii Králikovej a Vanesse Tomčalovej, na ktoré si mnohí spomínali ešte ako na malé dievčatká, ktoré ale už po rokoch trénovania  a vystupovania dnes účinkujú ako skúsené heligonkárky a speváčky.

Hlavným programom bolo vystúpenie folklórneho súboru Bystrica z Novej Bystrice, ktorý reprízoval „Čriepky ze svadby“ – autorský program realizovaný vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Od tanca „Vohľady“ cez „Zváčov“ a svadobné piesne k „Večeru pred svadbu“ a „Muzike“ až po „Čepčenie“ – všetko v doprovode ĽH Kováčovcov s nádhernými spevmi a častokrát aj vtipnými scénami.

V rámci programu nemohli chýbať ženy z FSk Polianka, ktoré sú najdlhšie fungujúcim hudobným zoskupením v obci, mnoho z jej členiek stálo pri zrode skupiny v roku 1976 a účinkujú doposiaľ. Do dobrej nálady v rámci programu, ale aj neformálne po ňom, zahrala ĽH Tomčalovcov.

Ďakujeme za spoluprácu obci Stará Bystrica, všetkým účinkujúcim a samozrejme divákom, ktorých boli takmer dve stovky za to, že prišli podporiť miestnych umelcov, a rozhodli sa užiť si nedeľné popoludnie v spoločnosti svojich rovesníkov, priateľov, susedov či známych.

Ing. Mgr. Katarína Borisová

KKS v Čadci