Rezbár Jozef Zajac ml. pomáha žiakom s výrobou píšťalky

  

Stretnutie žiakov 7. a 8. ročníka s rezbárom Jozefom Zajacom ml. v rámci projektu Naše Kysuce 2022 sa uskutočnilo 7.10.2022 a 3.11. 2022 v Základnej škole s Materskou školou Čadca - Podzávoz.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

Workshop so zameraním na rezbárstvo, jeho históriu a zaujímavosti mal dve časti.V prvej časti, určenej pre žiakov 7. ročníka bola súčasťou vzdelávacej aktivity praktická ukážka a výroba vlastnej píšťalky. Tvorivú činnosť a spoznávanie histórie remesla oživila i samotná hra lektora na fujare a drumbli. V druhej časti si žiaci 8. ročníka vyrobili vlastné prívesky a pán rezbár im vysvetlil aké druhy dreva im priniesol a zároveň im povedal, aké vlastnosti daný typ dreva má. Žiaci z oboch ročníkov hodnotili workshop veľmi pozitívne.

PhDr. Mária Čanecká 

Manažér pre folklór a ľudové remeslo

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

Píšťalky

 

 prívesky žiakov