spoločná foto účinkujúcich na AK

Na druhú adventnú nedeľu sa konal v Kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Adventný koncert chrámových zborov a sólistov. Organizátormi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a farnosti Kysuckého Nového Mesta. 

Advent je obdobie pokoja, rozjímania, dobročinnosti a upokojenia. A presne v takom duchu sa niesol aj koncert piesní v Kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, ktorý sa uskutočnil 4. decembra. „Ježiš nás chce počas adventu očistiť a zbaviť pocitu, že sme iba sluhovia a musíme si zaslúžiť jeho lásku, pozornosť a oporu. Mnohí z nás vydávame veľa sily, aktivít, aby sme ukázali ako slúžime Bohu a ľuďom. Úprimne si priznajme, že to niekedy robíme nasilu, zo zotrvačnosti, z tradície,... ale bez skutočnej radosti. Ježiš túži, aby sme tohtoročnú oslavu jeho narodenín prežili inak ako po iné roky,“ uviedol dekan Peter Holbička v úvode koncertu. A ako na záver dodal, je len na nás, či si v adventnej príprave nájdeme i čas, aby sme Ho viac počúvali.
Slová dekana Kysuckého dekanátu Žilinskej diecézy umocnili piesne k obdobiu adventu. V podvečerných hodinách sa tak kostolom niesli skladby ako V Tajomstve ticha, Ave Mária, Kráľovná nebies, Pie Jesu či Rád spievam, v podaní Chrámového zboru sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto pod vedením Moniky Kubalíkovej, Chrámového zboru z Rudinskej pod vedením manželov Berešíkových a sólistky Nadeždy Podmanickej z Klubiny.
Podľa vyjadrení organizátorov malo byť podujatie zároveň i pripomenutím festivalu duchovnej piesne mládeže Kysúc - MAGNIFIKÁT, ktorý sa v uplynulom období každoročne konal na Kysuciach. „Našim prianím je, aby sa obnovila prerušená kontinuita duchovnej piesne. Veríme, že v spolupráci s farnosťami a vedúcimi chrámových zborov sa nám tak podarí zabezpečiť šírenie umeleckej tvorby tohto žánru, a že zároveň prispejeme i k prezentácii a propagácií chorálových zborov a sólistov na Kysuciach,“ dodala na záver manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mária Čanecká.

PhDr. Mária Čanecká

KKS v Čadci

Chrámový zbor Rudinská

Chrámový zbor Rudinská

Sólistka Nadežda Podmanická

 Nadežda Podmanická

Chrámový zbor Sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

 Chrámový zbor Sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

 AK diváci