Ľudové remeslo

Včelárstvo Raková Fojstvo

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Materskú školu Raková - Fojstvo. 

1

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vás pozýva na ukážku tvorby Mariána Gonščáka.
Pozrieť si ju môžete na MiÚ v Čadci, Pracovisko prvého kontaktu.
Marián Gonščák pochádza z Kysuckého Nového Mesta a tvorí od malička. Veľkou inšpiráciou bol pre neho dedko, ktorý ho zapájal do každodenných činností, ako aj prácou s nožom a so sekerou.

SNDLE pozvanka IF page 0001

Prepojenie remesla a moderného umenia môžete obdivovať v priestoroch pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci, kde je nainštalovaná ukážka prác Ivany Faktorovej od 17. júna 2022. Štiepaný šindeľ z dreva sa používal v staviteľstve ako krytina striech budov a v súčasnosti sa stále využíva najmä na rekonštrukčné práce na historických pamiatkach. Nosič umeleckej hodnoty je ďalšou z jeho  možností využitia.

Bartolomej Gernát je popredný slovenský výrobca ľudových hudobných nástrojov, inštrumentalista a folklorista. Je pôvodom východniar, lásku k piesni a hudbe si priniesol aj na Kysuce a spoločne s manželkou Evou a neskôr aj synom Andrejom ju napĺňa a odovzdáva dodnes.

Vyrába pastierske píšťaly, šesťdierkové, koncovky, fujary, rohy, trúby, ztombity, gajdice, gajdy, detské zvukové hračky, biče. Organizuje besedy - ukážky výroby a hry na vyrobených nástrojoch, venuje sa výskumu, spracovaniu a výrobe hudobných nástrojov a detských zvukových hračiek, a veľakrát vylepšuje ich funkčnú i estetickú stránku. Je viacnásobným laureátom a držiteľom najvyššieho ocenenia - Certifikátu Instrumentum Excellens v rámci vrcholnej slovenskej súťaže pre výrobcov ľudových hudobných nástrojov, ktorá sa každoročne koná počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
V roku 2010 získal prestížne ocenenie Osobnosť Kysúc za celoživotné dielo.

Je neodmysliteľnou súčasťou folklórneho súboru Kysučan, no dlhodobo spolupracuje aj s Detským folklórnym súborom Kelčovan. Nemenej známe je jeho meno aj ako sólistu, a so svojimi píšťalkami precestoval mnohé krajiny a absolvoval niekoľko desiatok jedinečných vystúpení na domácej i zahraničnej pôde.