Rezbárstvo SEMETEŠ

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Centrum pre deti a rodiny v Semeteši. 

  17. júla 2023 o 10:00 hod. navštívi  Centrum pre deti a rodiny v Semeteši.  Vzdelávací workshop so zameraním na tvorivú činnosť a spoznávanie histórie remesla povedie lektor Jozef Zajac ml.  Kultúrniček sa už teší na stretnutie.