kultúrniček s podpismi deti Prakticko – vzdelávací workshop so zameraním na poznávanie remenárstva, garbiarstva, priblíženie techník spracovania kože a jej zdobenia v minulom i súčasnom období sa v Domoškole Oriešok v Čadci uskutočnil 18. júla 2023. Kultúrniček tentokrát priviedol lektora Ing. Mareka Stráňavského.

Pán  lektor najskôr deťom ukázal rôzne výrobky z kože a potom im ukázal ako si sami dokážu vyrobiť kožené náramky a po názornej ukážke sa s chuťou pustili do výroby vlastných náramkov. Naučili sa ako sa morí koža a ako sa razia ornamenty a mená do kože. Z reakcie detí bolo vidno, že ich tento workshop veľmi zaujal, najväčšiu radosť mali z toho, že si vyrobili svoje náramky, ktoré im zostali ako pamiatka na toto vzdelávanie :-)

 

Deti s pánom lektorom Ing. Marekom Stráňavským pri výrobe náramkov.

 

náramok Artur

Hotový náramok, ktorý si vyrobil jeden z účastníkov.

 

spoločná foto deti s pánom remenárom

Spoločná fotka detí s pánom lektorom Ing. Marekom Stráňavským.

 

PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo

Foto: KKS v Čadci.