Vćelárstvo Hrnček var        Včelárstvo Domoškola Oriešok

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Materské centrum Hrnček var a Domoškolu Oriešok v Čadci.

24. júla 2023 navštívi  Materské centrum Hrnček var a Domoškolu Oriešok v Čadci. Pôjde o interaktívnu prednášku a tvorivé dielne so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet. .  Lektorom vzdelávania bude Ing. Martin Slovák.  Kultúrniček sa veľmi teší na všetky detičky, s ktorými sa stretne.