Rezbárstvo v Domoškole Oriešok Jozef Zajac ml. pri vysvetľovaní

V utorok 11. júla 2023 sme spolu s Kultúrničkom a rezbárom Jozefom Zajacom ml. navštívili Domoškolu Oriešok v Čadci. Lektor deti najskôr privítal na workshope hrou na lesný roh, koncovku a fujaru, čo sa deťom páčilo,ale najväčšiu radosť mali zo samotnej podstaty workshopu , a to že si každý mohol vyskúšať vyrobiť vlastnú píšťalku. 

Vzdelávacieho workshopu sa zúčastnili deti rôznych vekových kategórií, a to od predškolákov až po štvrtákov na základnej škole. Veríme, že deťom sa workshop páčil rovnako ako nám a že píšťalky, ktoré si vyrobili , či už sami alebo s pomocou pána rezbára im budú robiť radosť a budú peknou spomienkou na toto vzdelávanie 🙂

PhDr. Mária Čanecká

manažér pre folklór a ľudové remeslo

foto: Mária Čanecká

 

Rezbár Jozef Zajac ml. Domoškola Oriešok júl 2023     Výroba píšťalky Domoškola Oriešok jul 2023

 

 

ukážka Rezbárstvo Domoškola Oriešok jul 2023    pomoc pri výrobe píšťalky Domoškola Oriešok jul 2023

 

 Lektor pomáha s výrobou Domoškola Oriešok jul 2023   Pani učiteľka pomáha s výrobou Domoškola Oriešok jul 2023

 

Deti pri práci Domoškola Oriešok jul 2023   Kultúrniček s lesným rohom Domoškola Oriešok jul 2023