Hra na lesný roh Semeteš Jozef Zajac mljpg

Opäť sme zavítali medzi mladých ľudí v Centre pre deti a rodiny v Semeteši 17. júla 2023.Tentokrát bol lektorom tokár Jozef Zajac ml, ktorý účastníkom worskshopu porozprával o histórií remesla, predviedol hru na hudobné nástroje : handrárska píšťalka, šesťdierová píšťalka, koncovka, fujara a drumbľa.

Cieľom workshopu bolo, aby si vyrobili účastníci svoju píšťalku a musíme konštatovať, že sú naozaj veľmi zruční a šikovní Teší nás, že aj medzi mladými ľuďmi sú remeselné workshopy, ktoré organizujeme naozaj obľúbené a stretávame sa s pozitívnymi hodnoteniami 🙂

účastník workshopu Semeteš 

Účastník workshopu .

Hra na fujaru Jozef Zajac ml. Semeteš

Lektor Jozef Zajac ml. pri hre na fujare.

 

výroba pášťalky Jozef Zajac mljpg

Výroba píšťalky Jozef Zajac ml.

 

vúrobky účastníkov kurzu Semetešjpg

Vyrobené píšťalky účastníkov kurzu.

 

PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo

Foto: KKS v Čadci.