Remenárstvo Domoškola 18.7.2023

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Domoškolu Oriešok v Čadci. 

18. júla 2023 o 9:00 hod. navštívi  Domoškolu Oriešok v Čadci.  Prakticko – vzdelávací workshop so zameraním na poznávanie remenárstva, garbiarstva, priblíženie techník spracovania kože a jej zdobenia v minulom i súčasnom období  povedie lektor Ing. Marek Stráňavský.  Kultúrniček sa veľmi teší na detičky z domoškoly.