Vážení priatelia,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje 51. ročník národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby pod názvom PALÁRIKOVA RAKOVÁ.
V termíne od 23. do 27. apríla 2018 privítame na doskách, ktoré znamenajú svet, predstaviteľov slovenského divadelného umenia, aby širokej verejnosti predstavili svoje najnovšie inscenačné počiny.

Logo PR

Deadline pre prihlásenie sa súborov je štvrtok 1. marec 2018. Podrobnosti nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Všetky informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke: www.kultura.e-kysuce.sk a fb KKS v Čadci.

Srdečne vás pozývame, priatelia...

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2017, ktorý sa uskutočnil dňa 20. októbra 2017 v Dome kultúry v Čadci.
Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň im vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.

Ocenení súťažiaci s odbornou porotou a organizátormi

Dňa 6. októbra 2017 sa v prednáškových priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci uskutočnil seminár pre mladých moderátorov amatérov. Usporiadalo ho Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci. Na seminári sa stretlo takmer 30 študentov stredných škôl i pedagógov, ktorí sa venujú príprave študentov na súťaž v moderovaní – Kysucký mikrofón.

Účastnici seminára pre moderátorov

     Nikto by sa ani nenazdal, že v takej malej kysuckej obci akou je Lodno, sa konal už 20. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov – ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.

Hlavnými organizátormi tohto významného kultúrneho podujatia sú každoročne Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno. Partnerom podujatia je Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Mediálnymi partnermi jubilejného 20. ročníka boli: Týždenník Kysuce, TASR, RTVS, MY Kysucké noviny, TV SEVERKA – televízia severného Slovenska, Rádio Frontinus, KTV.

Prehliadka bola spolufinancovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

     Počas slnečného víkendu 3. a 4. júna 2017 privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných aktérov – rozprávačov. Na Kysuce pricestovali doslova z celého Slovenska, najbohatšie boli zastúpené východné a juhozápadné regióny, kde má tradícia rozprávačstva vari najhlbšie korene a v súčasnosti najviac stúpencov.

v sále Kultúrneho domu v Lodne

Milí priaznivci hovoreného slova,

srdečne vás pozdravujem v mene svojom a v mene mojich kolegov z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Je pre nás nesmiernym zadosťučinením, že celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov - ROZPRÁVAČSKÉ LODNO - oslávi v tomto roku 20. výročie svojho založenia. Naše stredisko sa, v spolupráci s obcou Lodno, opäť s radosťou zhostilo organizácie tohto významného celoslovenského podujatia.
Tento ročník je pre nás obzvlášť jedinečný aj v tom zmysle, že si pripomíname 90. výročie nedožitých narodením pána Martina Kolembusa - nezabudnuteľnej osobnosti, ktorá stála pri zrode prehliadky, bola jeho neoddeliteľnou súčasťou a i teraz je prítomná v každom ročníku.
V lodňanskom kultúrnom dome privítame majstrov hovoreného slova z rôznych regiónov našej krajiny. Tí si opäť pripravili jedinečné príbehy, aby nimi nadchli i zabavili vďačné publikum. No dôležitou súčasťou každého ročníka je aj odborná porota. Jej členovia po zhliadnutí vystúpení všetkých súťažiacich vyberú tých najlepších, ktorí sa v nedeľu širokej verejnosti predstavia v galaprograme nazvanom: „ So slovom do Lodna už 20-ty krát.“
Sme veľmi radi, že Rozprávačské Lodno má svoje nezastupiteľné miesto medzi kultúrnymi podujatiami zameriavajúcimi sa na krásu slova, jedinečný ústny prejav a vzájomné obohacovanie sa o rozmanité špecifiká regiónov Slovenska.
Ďakujeme vám, drahí rozprávači i vám, milí diváci, že ostávate verní tejto prehliadke a do ďalšej dekády sa tešíme na ďalšie pekné stretnutia s vami v jednej z najmalebnejších obcí na Kysuciach - v Lodne.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci