Divadlo a prednes

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Lodno už viac ako 20 rokov každý rok organizujú Rozprávačské Lodno, celoštátnu súťažnú prehliadku rozprávačov.

KKS v Čadci z dôvodu prijatých preventívnych opatrení šírenia vírusu Mestom Čadca ruší okresné kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa malo konať počas tohto týždňa v dňoch 10.,12. a 13. marca 2020 v Dome kultúry v Čadci.

V pondelok 10. februára 2020 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 12. februára 2020 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 13. februára 2020 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2019, ktorý sa konal 18. októbra 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.