Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce nainštalovaná od 1.12.2020 do 7.3.2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici.

ŠPERKOVANIE - remeselná výstava šperkov od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci od 10.2.2021 do 25.3.2021.

Výstava kysuckých výtvarníkov - kolektívna tematická výtvarná výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou Žena a dieťa a Jarná paleta nainštalovaná od 10.3.2021 do 18.4.2021 v Starej Bystrici v Galérii pod Orlojom.

Zamerané na perspektívu - inštruktážne video Zoltána Agócsa pre výtvarníkov, ktoré sa zameriava na perspektívu, zverejnené na webe, facebooku a instagrame KKS v Čadci od 16.3.2021.

AMFO 2021 - regionálne kolo, online zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby dňa 18.3.2021.

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo, zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby dňa 22.3.2021.

Knižná ponuka pre výtvarníkov - videoprezentácia knižničných typov Kysuckej knižnice v Čadci pre výtvarníkov zverejnená na webe, facebooku a instagrame KKS v Čadci od 22.3.2021.

Výtvarné spektrum 2021 – regionálne kolo, vernisáž výstavy víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Dome kultúry v Čadci dňa 25.3.2021 (v prípade priaznivých protipandemických opatrení).

Výtvarné spektrum 2021 - výstava, alebo videoprezentácia víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výstava bude sprístupnená v prípade priaznivých protipandemických opatrení od 25.3.2021 do 2. 5. 2021, videoprezentácia sprístupnená na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci.

Veľkonočné motívy - remeselná výstava s veľkonočnou tematikou 29.3.2021 do 29. 4. 2021 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Divadlo je láska na celý život... - prierez históriou staškovského divadelníctva zverejnené na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci dňa 9.3.2021.

* Zmena programu je vyhradená

Z tvorby Ľuboša Šeríka autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce,  nainštalovaná a sprístupnená v Starej Bystrici od  1.12. 2020 do 21.2.2021.

Maľujeme zimu II. kolektívna tematická výstava výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná a sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 10.2. do 30.3.2021.

Výstava kysuckých výtvarníkov - kolektívna tematická výtvarná výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou Žena a dieťa a Jarná paleta nainštalovaná a sprístupnená v termíne od 24.2. do 18.4.2021.

COVID cez objektív fotoaparátu - tematická fotografická súťaž pre všetkých - fotografie s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom (vyhodnotenie súťaže a následná výstava).

ŠPERKOVANIE remeselná výstava šperkov od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 10.2. do 25.3.2021 .

67.Hviezdoslavov Kubín - Dom kultúry v Čadci -  I. - III. kategória okr. Čadca - obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 11.2.2021 - ZMENA TERMÍNU

PLSTENIE - REMESLO-činnosť tvorivá 3., Od 12.2.2021 na www.kulturnekysuce.sk 

67.Hviezdoslavov Kubín - KaSs Turzovka -  I. – III. kategória okr. Čadca - obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 23.2.2021 

67.Hviezdoslavov Kubín - Kultúrny dom Krásno nad Kysucou -  I. - III. kategória okr. Čadca - obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 25.2.2021  

*Zmena programu je vyhradená

COVID cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk

 Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 1.12. do 31.01.2020.

 SVETLO A VÔŇA VIANOC - Výstava vianočných sviečok a perníkov od kysuckých zberateľov a remeselníkov nainštalovaná vo vitrínach v Kysuckej knižnici v Čadci v termíne od 1.12.2020 do 15.1.2021.

 Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 1.12.2020 do 31.1.2020 spojená s tvorivými workshopmi.

 MLADÝ MODERÁTOR – odborný vzdelávací seminár pre mladých moderátorov amatérov sa uskutoční 22. januára 2021 o 8:00 v Dome kultúry v Čadci.

 ŠPERKOVANIE – remeselná výstava šperkov od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina nainštalovaná vo vitrínach a vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od  20.1.2021 do 20.3.2021.

 

*Zmena programu je vyhradená

COVID cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk

Z tvorby Ľuboša Šeríka- autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 4.12. do 31.01.2020.

Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 1.12.2020 do 31.1.2020 spojená s tvorivými workshopmi.

SVETLO A VÔŇA VIANOC - Výstava vianočných sviečok a perníkov od kysuckých zberateľov a remeselníkov nainštalovaná vo vitrínach v Kysuckej knižnici v Čadci v termíne od 1.12.2020 do 15.1.2021.

Kysucký kroj originál 5. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 10. 12. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

"Čas dohviezdny" - čas Vianoc - prezentácia s videoukážkou podľa zbierky ľudových piesní Pavla Kužmu o koledovaní, Silvestrovských obchôdzkach, a vinšoch k Novému roku.... od 21. 12. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

"Vinšujema t-m domu, zdrave ščašče..." - Videozázmam Jasličkovej pobožnosti v podaní Detskej folklórnej skupiny Bukovinka z roku 2019 vo farskom kostole v Turzovke zverejnený od 21.12.2020 na www.kulturnekysuce.sk

Zmena programu je vyhradená

Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.10.do 20.11.2020

 

Z tvorby Ľuboša Šeríka- autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 19.11. do 6.12.2020.

 

Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 20.11.2020 do 31.1.2020 - ZMENA TERMÍNU, od 1. 12. 2020

 

COVID pandémia cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk od 11.11.2020.

 

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 30. 11. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

* Zmena programu je vyhradená

 

Poézia jednoduchosti - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Jany Belkovej v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici nainštalovaná od 19. 9. do 25. 10. 2020.

Hračky z textilu – ukážka z tvorby textilných hračiek Veroniky Hruškovej, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24. 8. do 10. 10. 2020.

Seminár pre moderátorov – vzdelávací seminár pre mladých moderátorov v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci dňa 2. 10. 2020 od 8:30 hod.

Kysucký mikrofón – regionálna postupová súťažná prehliadka mladých moderátorov sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 13. 10. 2020 od 9:00 hod.

Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm 2020 nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15. 10. do 20. 11. 2020.

Etnofilm 2020 – zverejnenie vybraných súťažných filmov a výsledkov 21. ročníka na webových stránkach www.etnofilm.sk a www.kulturnekysuce.sk od 23. 10. 2020.

Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 28. 10. do 6. 12. 2020 - VÝSTAVA ODLOŽENÁ

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 31. 10. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Zmena programu je vyhradená