Pohľady do krásneho sveta – fotografická výstava tvorby študentov fotoklubu J. M. Hurbana v Čadci sprístupnená v hale Kysuckej knižnice v Čadci od 24. novembra 2021 do 23. januára 2022.
Jesenná paleta farieb – kolektívna výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici v termíne od 20. októbra 2021 do 5. decembra 2021.
Po stopách valaského umenia - ukážka výroby ľudových nástrojov Františka Kostúra z Kysuckého Nového Mesta nainštalovaná vo vitrínach v priestoroch Pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci od 19. novembra do 12. januára 2022.
„Vitaj náš Mikuláš“ - Vyhodnotenie súťaže pre deti materských škôl predškolského veku 6.12.2021 a odovzdanie cien výhercom. 
Helena Zahradníková deťom - Videozáznam zo seminára Heleny Záhradníkovej o vianočných zvykoch a tradíciách na Kysuciach zverejnený od 10. decembra na webe, youtube a facebooku KKS v Čadci.
Spievame koledy ... - koledy detí z Kysúc na videozáznamoch, naspievané v decembri 2021 zverejnené od 20. decembra 2021 na webe, youtube a facebooku KKS v Čadci.