COVID cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk

Z tvorby Ľuboša Šeríka- autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 1.12. do 31.01.2020.

Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 1.12.2020 do 31.1.2020 spojená s tvorivými workshopmi.

SVETLO A VÔŇA VIANOC - Výstava vianočných sviečok a perníkov od kysuckých zberateľov a remeselníkov nainštalovaná vo vitrínach v Kysuckej knižnici v Čadci v termíne od 1.12.2020 do 15.1.2021.

Kysucký kroj originál 5. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 10. 12. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

"Čas dohviezdny" - čas Vianoc - prezentácia s videoukážkou podľa zbierky ľudových piesní Pavla Kužmu o koledovaní, Silvestrovských obchôdzkach, a vinšoch k Novému roku.... od 21. 12. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

"Vinšujema t-m domu, zdrave ščašče..." - Videozázmam Jasličkovej pobožnosti v podaní Detskej folklórnej skupiny Bukovinka z roku 2019 vo farskom kostole v Turzovke zverejnený od 21.12.2020 na www.kulturnekysuce.sk

Zmena programu je vyhradená

Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.10.do 20.11.2020

 

Z tvorby Ľuboša Šeríka- autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 19.11. do 6.12.2020.

 

Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Kysuckom múzeu v Čadci od 20.11.2020 do 31.1.2020 - ZMENA TERMÍNU, od 1. 12. 2020

 

COVID pandémia cez objektív fotoaparátu – výzva pre všetkých, ktorí radi fotia s témou najzaujímavejších záberov životných situácií spojených s koronavírusom zverejnená na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk od 11.11.2020.

 

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 30. 11. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 

* Zmena programu je vyhradená

 

Poézia jednoduchosti - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Jany Belkovej v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici nainštalovaná od 19. 9. do 25. 10. 2020.

Hračky z textilu – ukážka z tvorby textilných hračiek Veroniky Hruškovej, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24. 8. do 10. 10. 2020.

Seminár pre moderátorov – vzdelávací seminár pre mladých moderátorov v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci dňa 2. 10. 2020 od 8:30 hod.

Kysucký mikrofón – regionálna postupová súťažná prehliadka mladých moderátorov sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 13. 10. 2020 od 9:00 hod.

Z histórie Etnofilmu – retrospektívna výstava k medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm 2020 nainštalovaná vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15. 10. do 20. 11. 2020.

Etnofilm 2020 – zverejnenie vybraných súťažných filmov a výsledkov 21. ročníka na webových stránkach www.etnofilm.sk a www.kulturnekysuce.sk od 23. 10. 2020.

Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce, ktorá bude nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 28. 10. do 6. 12. 2020 - VÝSTAVA ODLOŽENÁ

Kysucký kroj originál 4. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 31. 10. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Zmena programu je vyhradená

 

Identita priestoru - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Ján Rajtek v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici nainštalovaná od 17.7.2020 do 13.9.2020.

Hračky z textilu – výstava prác Veroniky Hruškovej, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24.8.2020 do 10.10.2020.

"Koronaprázdniny" - Cyklus ukážok z literárnej tvorby žiakov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc počas pandémie koronavírusu, v období uzavretia škôl zverejnený od 13.7.2020 na webových stránkach www.kulturnekysuce.sk a v týždenníkoch Kysuce a MY kysucké noviny.

„Kraj náš milovaný, kroj náš maľovaný“ – výstava ukážok výtvarných prác vytvorených na tému výzvy vyhlásenej KKS v Čadci - kysucký kroj. K zhliadnutiu v termíne od 4.9.2020 do 30.9.2020 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Od srdca k srdcu – 14. ročník benefičného koncertu 6.9.2020 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Oščadnici

66. Hviezdoslavov Kubín 2020 - KRÁSA SLOVA - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. kategóriu / stredoškolská mládež/ - okres Čadca. Okresné kolo postupovej súťaže prebehne 11.9.2020 o 8:30 v Dome kultúry v Čadci.

66. Hviezdoslavov Kubín 2020 - KRÁSA SLOVA - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. kategóriu / stredoškolská mládež/ - okres Kysucké Nové Mesto. Okresné kolo postupovej súťaže prebehne 14.9.2020 o 9:00 hod. v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste.

Kysucký kroj originál 3. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 30. 9. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Výtvarníci z dolných Kysúc vystavujú - Kolektívna výstava výtvarných diel dolnokysuckých výtvarníkov sprístupnená verejnosti od 21.9.2020 do 4.10.2020 Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Poézia jednoduchosti - Autorská výstava výtvarníčky Jany Belkovej z Turzovky - členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci nainštalovaná od 19.9.2020 do 25.10.2020 v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici

* zmena programu vyhradená

Kováčske detaily – výstava ukážok tvorby umeleckého kováča Rudolfa Kvašňovského, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.7. do 20.8.2020.

Identita priestoru - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Ján Rajtek v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici  nainštalovaná od 17.7.2020 do 13.9.2020.

"Koronaprázdniny" - Cyklus ukážok z literárnej tvorby žiakov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc počas  pandémie koronavírusu, v období uzavretia škôl zverejnený od 13.7.2020 na webových stránkach www.kulturnekysuce.sk a v týždenníkoch Kysuce a MY kysucké noviny.

"Kujem, kujem podkovičku" - 13. ročník  - 2019" -  videozáznam Detského folklórneho festivalu archívu KKS v Čadci od 10.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

MFF Etnofilm Čadca v Trnave - premietanie filmov z jubilejného 20. ročníka MFF Etnofilm Čadca dňa 28.8.2020  v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

"Cesta k umeleckému prednesu" - videozáznam z archívu KKS v Čadci zo seminára pre pedagógov slovenského jazyka ZŠ od 17.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk.

"FF Ochodnica" - 47. ročník - 2019“ - videozáznam folklórneho festivalu z archívu KKS v Čadci od 24.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

Hračky z textilu  – remeselná výstava tvorby hračiek z textilu Veroniky Hruškovej vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24.8. do 10.10.2020.

"Paláriková Raková" - 51. ročník - videozáznam z archívu KKS v Čadci.

 ukážok súťažných divadelných predstavení PR zverejnený od 31.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

* zmena programu vyhradená

 

Keramika pre radosť - výstava keramických prác Margity Šupolovej, remeselná výstava, 21. 5. 2020 - 12. 7. 2020, Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Môj farebný svet - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Heleny Heděncovej, výtvarná výstava, 22. 5. 2020 - 14. 7. 2020, Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

TRIO výstava - jubilejná výstava členiek Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Nataša Lušňáková, Ema Mosorová, Barbora Šimášková, výtvarná výstava, 2. 6. 2020 - 31. 7. 2020, Foyer Kysuckej knižnice v Čadci

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - rozborový seminár, 14:00 hod. 10. 7. 2020 - 10. 7. 2020 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – vernisáž 16:00 hod. 10.7 . 2020 – 10. 7. 202 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, výtvarná výstava 16:00 hod. 10. 7. 2020 - 27. 7. 2020 KaSS Turzovka

Remeslá a cechy - informatívny prehľad v prezentácii, prezentácia 15. 7. 2020  www.kulturnekysuce.sk

Kováčstvo  - výstava ukážky spracovania kovu Rudolfa Kvašňovského - remeselná výstava 15. 7. 2020 - 20. 8. 2020    Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Identita priestoru - jubilejná autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Jána Rajteka, výtvarná výstava 17. 7. 2020 - 13. 9. 2020 Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

Bohumil Kobolka z Turzovky - životné jubileum majstra propagačnej grafiky 20.7.2020  www.kulturnekysuce.sk

Kysucký kroj originál 2 - pôvodný kysucký kroj - zachované, multimediálna prezentácia 30. 7. 2020 www.kulturnekysuce.sk

 *Zmena programu vyhradená