Identita priestoru - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Ján Rajtek v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici nainštalovaná od 17.7.2020 do 13.9.2020.

Hračky z textilu – výstava prác Veroniky Hruškovej, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24.8.2020 do 10.10.2020.

"Koronaprázdniny" - Cyklus ukážok z literárnej tvorby žiakov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc počas pandémie koronavírusu, v období uzavretia škôl zverejnený od 13.7.2020 na webových stránkach www.kulturnekysuce.sk a v týždenníkoch Kysuce a MY kysucké noviny.

„Kraj náš milovaný, kroj náš maľovaný“ – výstava ukážok výtvarných prác vytvorených na tému výzvy vyhlásenej KKS v Čadci - kysucký kroj. K zhliadnutiu v termíne od 4.9.2020 do 30.9.2020 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Od srdca k srdcu – 14. ročník benefičného koncertu 6.9.2020 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Oščadnici

66. Hviezdoslavov Kubín 2020 - KRÁSA SLOVA - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. kategóriu / stredoškolská mládež/ - okres Čadca. Okresné kolo postupovej súťaže prebehne 11.9.2020 o 8:30 v Dome kultúry v Čadci.

66. Hviezdoslavov Kubín 2020 - KRÁSA SLOVA - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. kategóriu / stredoškolská mládež/ - okres Kysucké Nové Mesto. Okresné kolo postupovej súťaže prebehne 14.9.2020 o 9:00 hod. v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste.

Kysucký kroj originál 3. - Pôvodný kysucký kroj – zachované časti - multimediálna prezentácia od 30. 9. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Výtvarníci z dolných Kysúc vystavujú - Kolektívna výstava výtvarných diel dolnokysuckých výtvarníkov sprístupnená verejnosti od 21.9.2020 do 4.10.2020 Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Poézia jednoduchosti - Autorská výstava výtvarníčky Jany Belkovej z Turzovky - členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci nainštalovaná od 19.9.2020 do 25.10.2020 v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici

* zmena programu vyhradená

Kováčske detaily – výstava ukážok tvorby umeleckého kováča Rudolfa Kvašňovského, vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 15.7. do 20.8.2020.

Identita priestoru - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Ján Rajtek v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici  nainštalovaná od 17.7.2020 do 13.9.2020.

"Koronaprázdniny" - Cyklus ukážok z literárnej tvorby žiakov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc počas  pandémie koronavírusu, v období uzavretia škôl zverejnený od 13.7.2020 na webových stránkach www.kulturnekysuce.sk a v týždenníkoch Kysuce a MY kysucké noviny.

"Kujem, kujem podkovičku" - 13. ročník  - 2019" -  videozáznam Detského folklórneho festivalu archívu KKS v Čadci od 10.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

MFF Etnofilm Čadca v Trnave - premietanie filmov z jubilejného 20. ročníka MFF Etnofilm Čadca dňa 28.8.2020  v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

"Cesta k umeleckému prednesu" - videozáznam z archívu KKS v Čadci zo seminára pre pedagógov slovenského jazyka ZŠ od 17.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk.

"FF Ochodnica" - 47. ročník - 2019“ - videozáznam folklórneho festivalu z archívu KKS v Čadci od 24.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

Hračky z textilu  – remeselná výstava tvorby hračiek z textilu Veroniky Hruškovej vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 24.8. do 10.10.2020.

"Paláriková Raková" - 51. ročník - videozáznam z archívu KKS v Čadci.

 ukážok súťažných divadelných predstavení PR zverejnený od 31.8.2020 na www.kulturnekysuce.sk .

* zmena programu vyhradená

 

Keramika pre radosť - výstava keramických prác Margity Šupolovej, remeselná výstava, 21. 5. 2020 - 12. 7. 2020, Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Môj farebný svet - autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Heleny Heděncovej, výtvarná výstava, 22. 5. 2020 - 14. 7. 2020, Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

TRIO výstava - jubilejná výstava členiek Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Nataša Lušňáková, Ema Mosorová, Barbora Šimášková, výtvarná výstava, 2. 6. 2020 - 31. 7. 2020, Foyer Kysuckej knižnice v Čadci

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - rozborový seminár, 14:00 hod. 10. 7. 2020 - 10. 7. 2020 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – vernisáž 16:00 hod. 10.7 . 2020 – 10. 7. 202 KaSS Turzovka

Výtvarné spektrum 2020 - krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, výtvarná výstava 16:00 hod. 10. 7. 2020 - 27. 7. 2020 KaSS Turzovka

Remeslá a cechy - informatívny prehľad v prezentácii, prezentácia 15. 7. 2020  www.kulturnekysuce.sk

Kováčstvo  - výstava ukážky spracovania kovu Rudolfa Kvašňovského - remeselná výstava 15. 7. 2020 - 20. 8. 2020    Hala Kysuckej knižnice v Čadci, vitríny

Identita priestoru - jubilejná autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Jána Rajteka, výtvarná výstava 17. 7. 2020 - 13. 9. 2020 Stará Bystrica - Turistické centrum pod Orlojom

Bohumil Kobolka z Turzovky - životné jubileum majstra propagačnej grafiky 20.7.2020  www.kulturnekysuce.sk

Kysucký kroj originál 2 - pôvodný kysucký kroj - zachované, multimediálna prezentácia 30. 7. 2020 www.kulturnekysuce.sk

 *Zmena programu vyhradená

"KORONAPRÁZDNINY" - Výzva pre deti a mládež na tvorbu literárnych diel - poéziu, resp. prózu- od 19. 5.- 30. 6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk.

Keramika pre radosť – Výstava keramických prác Margity Šupolovej z Čadce- 22. 5.- 12. 7. 2020 k zhliadnutiu vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Môj farebný svet – Autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci - Heleny Heděncovej - od 22. 5.- 14. 7. 2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici.

Michal Šimo a jeho magická realita - Jubilejná autorská výstava člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci – výstava od 27. 5.- 30. 6. 2020 v Hale Kysuckej knižnice v Čadci.

Deti deťom na MDD - Videozáznam z vlaňajšej regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti uverejnená od 1.6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk.

TRIO výstava - Jubilejná výstava členiek Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc - Nataša Lušňáková, Ema Mosorová, Barbora Šimášková nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.6.2020.

Výtvarné spektrum krajské - Zasadnutie výberovej poroty krajského Výtvarného spektra 2020 dňa 9.6.2020 v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

Kysucké plátno - Virtuálna prezentácia o technike tkania a výzva deťom na odskúšanie techniky a k aktívnej účasti detí na tvorbe spoločného projektu od 10.6.2020 na www.kulturnekysuce.sk.

Tanec choreografa - Medailón o práci choreografa súboru Kysučan k zhliadnutiu od 30.06.2020 na webovej stránke www.kulturnekysuce.sk.

*zmena programu vyhradená

 

Mávali sme v máji- prezentácii fotografií slávenia 1. mája z doby nie tak dávnej- od 11. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Chcete ukázať Váš talent?- Prezentácia s prehľadom súťaží, na ktorých možno porovnať a ukázať svoj umelecký talent- od 11. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Kraj náš milovaný, kroj náš maľovaný- Vyhlásenie témy pre výtvarnú tvorbu s folkórnou tematikou- od 12. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

Spomienky v NÁS na našich predkov- Vyhlásenie témy pre tvorbu - intermediálne prezentácie - literárno-fotografické kompozície o vzťahu k predkom a tradícii- od 12. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 Remeslá a ich patróni- Informatívny prehľad v prezentácii- od 15. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 Jozef Zajac- Intermediálna prezentácia výstavy remeselníka: Drevo v mojich rukách- od 15. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 "KORONAPRÁZDNINY"- Výzva pre deti a mládež na tvorbu literárnych diel - poéziu, resp. prózu- od 19. 5.- 30. 6. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 Môj farebný svet- Autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci - Heleny Heděncovej- od 22. 5.- 14. 7. 2020 v Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici

 Keramika pre radosť- Výstava keramických prác Margity Šupolovej z Čadce- 22. 5.- 12. 7. 2020- Kysucká knižnica v Čadci, vitríny

 Kysucký kroj originál- Pôvodný kysucký kroj – zachované- multimediálna prezentácia od 31. 5. 2020 na www.kulturnekysuce.sk

 Michal Šimo a jeho magická realita- Jubilejná autorská výstava člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci – výstava od 27. 5.- 30. 6. 2020 v Hale Kysuckej knižnice v Čadci

 

*Zmena programu vyhradená

AMFO 2020  – vernisáž postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc sa uskutoční 5.marca 2020 o 15:00 hod v Dome kultúry v Čadci.

AMFO 2020 -   výstava fotografických prác zapojených do postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc prístupná k zhliadnutiu od 5. marca 2020 do 22. marca 2020 v Dome Kultúry v Čadci.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy I.- III- kategória (ZŠ) - Dom kultúry v Čadci, 10. marec 2020.

Krajinky, stále ste mi blízke - Autorská jubilejná výstava Karola Budoša, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci sprístupnená verejnosti od 9. marca do 2.apríla 2020 v priestoroch obecného úradu Čierne.

Výtvarné spektrum 2020 - Zasadnutie výberovej komisie postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020.  Výber prác sa uskutoční 11. marca 2020 o 10. hod v Kysuckom kultúrnom stredisku.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - IV. - V- Kategória (SŠ, VŠ. - v Dome kultúry v Čadci 12.3.2020.

66. Hviezdoslavov Kubín - Krása slova - Regionálna súťažná prehliadka detských recitačných kolektívov - SLOVÁ, HRA a MY v Dome kultúry v Čadci 13.3.2020.

Jarné snenie -  Kolektívna, tematická výstava neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci sprístupnená v Turistickom centre pod orlojom v Starej Bystrici od 18. marca 2020 do 13. mája 2020.

CINEAMA –  vyhodnotenie a prehliadka postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov regiónu Kysúc sa uskutoční 20.3.2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.

CINEAMA –  rozborový seminár postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov regiónu Kysúc sa uskutoční 20.3.2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici  v Čadci.

Jarné zvykoslovie – Slovenský rok v ľudovom zvykosloví, prednáška pani PhDr. Kataríny Nádaskej PhD. pre folkloristov a verejnosť v prednáškovej sále reštaurácie Beskyd sa uskutoční dňa 21. 03. 2020.

Výtvarné spektrum - Vernisáž a vyhodnotenie postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc 27.3.2020 o 16:00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Výtvarné spektrum - Výstava diel postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Kysúc sprístupnená verejnosti od 27.03.2020 do 14.04.2020 v dome kultúry v Čadci.

Slávici Kysúc 2020 - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí prebehne 30.03.2020 v Dome kultúry v Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre Jednotu dôchodcov v Čiernom pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 12.03.2020 o 16.00 hod. v Čiernom pri Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre deti zo ZŠ Čierne Vyšný Koniec pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 16.3.2020 o 13:30 hod. v Čiernom pri Čadci.

Veľkonočná výstava - výstava bude sprístupnená od 17. 3. - 14. 4. 2020 vo vitrínach foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Krajinky, stále ste mi blízke - Tvorivá dielňa pre deti zo ZŠ Čierne Vyšný Koniec pod vedením neprofesionálneho výtvarníka Karola Budoša, člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci dňa 18.3.2020 o 13:30 hod. v Čiernom pri Čadci.