Obrázky pozemského života očami objektívu – autorská výstava fotografií člena Štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Romana Špiláka, ktorá je návštevníkom sprístupnená do 6.10.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Premena dreva – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej - Kadurovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená do 3.11.2019 vo výstavných priestoroch obce Vysoká nad Kysucou.

10. Beskydské trienále rezbárov – medzinárodná výstava diel rezbárov z Moravskoslezského a Žilinského kraja a poľskej Wisly. Výstava sa koná v dňoch 20.9. – 3.11.2019 vo frýdeckom zámku.

Rozprávačské Lodno rozpráva – výstava mapujúca významnú celoslovenskú súťažnú prehliadku ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť vo foyer Kysuckej knižnici v Čadci do 6.10.2019.

Remeslo srdcom – ZŠ Staškov – záujmovo-vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ v Staškove zamerané na oboznámenie sa s významom a praktickým nácvikom ľudových remesiel realizované v rámci projektu NAŠE KYSUCE sa budú konať 3.10.2019 v ZŠ Staškov.

Kysuckou krajinou – autorská výstava diel člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Dušana Chilého z Dunajova, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 4.10.2019 do 26.11.2019.

Kysuckou krajinou – vernisáž – vernisáž výstavy výtvarných diel Dušana Chilého z Dunajova, ktorá sa uskutoční 4.10.2019 o 17.00 hod. v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici.

Meditácie s farbami – autorská výstava výtvarných diel členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Janky Mudríkovej z Čadce, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 9.10.2019 do 17.11.2019.

Spievanky, spievanky... – detská súťaž v speve ľudových piesní z regiónu Kysúc, ktorá sa bude konať 10.10.2019 od 9.00 hod. v Centre sociálnych služieb Žarec.

Kysucký mikrofón – regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 18.10.2019 od 8.30 hod.

Remeslo srdcom – ZŠ Turzovka – záujmovo-vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ v Turzovke zamerané na oboznámenie sa s významom a praktickým nácvikom ľudových remesiel realizované v rámci projektu NAŠE KYSUCE sa budú konať 18.10.2019 v ZŠ Turzovka.

Tvorivé ruky – výstava remeselných diel žiakov ZŠ Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Staškov a Turzovka vytvorených počas realizovanej aktivity „Remeslo srdcom“ v rámci projektu NAŠE KYSUCE. Výstava bude nainštalovaná od 22.10.2019 do 10.11.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/.

Pre potešenie – autorská výstava výtvarných diel členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Janky Ratkošovej z Čadce pri príležitosti jej životného jubilea, ktorá bude nainštalovaná a slávnostnou vernisážou sprístupnená od 23.10.2019 do 11.11.2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Pre potešenie – vernisáž – slávnostná vernisáž výstavy diel výtvarníčky Janky Ratkošovej z Čadce, ktorá sa bude konať 23.10.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

*zmena programu vyhradená

FF Ochodnica rečou fotografií – výstava fotografií a materiálov z uplynulých ročníkov folklórneho festivalu v Ochodnici, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.7.2019 do 1.9.2019.

Žijú medzi nami... – tematická autorská výstava fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 16.7.2019 do 1.9.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/.

Architektúra v krajine – výstava výtvarných prác vytvorených počas plenéra pre neprofesionálnych výtvarníkov Žilinského kraja, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená do 29.9.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Elena Miškovičová – autorská výstava tvorby remeselníčky Eleny Miškovičovej zo Staškova, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 3.9. do 22.9.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Obrázky pozemského života očami objektívu – autorská výstava fotografií člena Štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Romana Špiláka, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.9. do 13.10.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Piesne domova – regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 8.9.2019 od 13.00 hod.

Tajomstvo atramentu – slávnostné vyhlásenie výsledkov 2. ročníka literárnej súťaže pre študentov stredných škôl a verejnosť z regiónu Kysúc, ktoré sa bude konať 13.9.2019 o 14:00 hod. v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.

Zborovské slávnosti - tradičný festival v obci Zborov nad Bystricou naplnený bohatým programom, ktorý sa bude konať v dňoch 14. a 15.9.2019.

Premena dreva – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej - Kadurovej, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 20.9. do 3.11.2019 vo výstavných priestoroch obce Vysoká nad Kysucou.

Premena dreva - vernisáž – slávnostná vernisáž autorskej výstavy diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej - Kadurovej, ktorá sa bude konať dňa 20.9.2019 o 18.00 hod. vo výstavných priestoroch obce Vysoká nad Kysucou.

10. Beskydské trienále rezbárov – medzinárodná výstava diel rezbárov z Moravskoslezského a Žilinského kraja a poľskej Wisly so slávnostnou vernisážou. Výstava sa bude konať v dňoch 20.9. – 3.11.2019 vo frýdeckom zámku.

Od srdca k srdcu – benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 22.9.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Oščadnici.

Rozprávačské Lodno rozpráva – výstava mapujúca významnú celoslovenskú súťažnú prehliadku ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorá bude nainštalovaná vo vitrínach v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/ v termíne 24.9. – 6.10.2019.

22. Rozprávačské Lodno – celoslovenská súťažná prehliadka rozprávačov Slovenska, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome obce Lodno v dňoch 28. a 29.9.2019.

*zmena programu vyhradená

Drevené návraty – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej-Kadurovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.6.2019 do 6.8.2019.

FF Ochodnica rečou fotografií – výstava fotografií a materiálov z uplynulých ročníkov folklórneho festivalu v Ochodnici, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.7.2019 do 1.9.2019.

Žijú medzi nami... – tematická autorská výstava fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 16.7.2019 do 1.9.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/.

Etnofilm v knižnici – pofestivalová projekcia filmov z Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2018 sa uskutoční 7.8.2019 o 16.30 hod. v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Architektúra v krajine – výstava výtvarných prác vytvorených počas plenéra pre neprofesionálnych výtvarníkov Žilinského kraja, ktorá bude nainštalovaná od 9.8.2019 do 29.9.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Architektúra v krajine - vernisáž – slávnostná vernisáž jedinečnej výstavy výtvarných diel vytvorených počas plenéra pre neprofesionálnych výtvarníkov Žilinského kraja /realizovaný v mesiaci júl/, ktorá sa uskutoční v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici dňa 13.8.2019 o 14.00 hod.

Etnofilm v knižnici – pofestivalová projekcia filmov z Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2018 sa uskutoční 14.8.2019 o 16.30 hod. v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

48. Beskydské slávnosti – tradičný folklórny festival na Horných Kysuciach, ktorý sa bude konať v dňoch 16. – 18.8.2019. Hlavný folklórny program 48. Beskydských slávností bude na pešej zóne v meste Turzovka 18.8.2019 od 14.00 hod.

Etnofilm v knižnici – pofestivalová projekcia filmov z Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2018 sa uskutoční 21.8.2019 o 16.30 hod. v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Etnofilm v knižnici – pofestivalová projekcia filmov z Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2018 sa uskutoční 28.8.2019 o 16.30 hod. v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

*zmena programu vyhradená

Drevené návraty – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej-Kadurovej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.6.2019 do 6.8.2019.

Môj pohľad do histórie II – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Staškov, ZŠ Ochodnica a ZŠ Turzovka na tému Návraty – zaujímavosti z histórie Kysúc realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 14.6.2019 do 14.7.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Filmárik – filmársky workshop pre deti vo veku 10-13 rokov, ktorý sa bude konať v dňoch 2. a 3. júla 2019 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

FF Ochodnica rečou fotografií – výstava fotografií a materiálov z uplynulých ročníkov folklórneho festivalu v Ochodnici, ktorá bude nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.7.2019 do 1.9.2019.

FF Ochodnica – 47. ročník tradičného folklórneho festivalu na Kysuciach, ktorý sa bude konať v dňoch 6. a 7.7.2019 v Amfiteátri obce Ochodnica.

Ako pracovať s fotoaparátom – workshop pre neprofesionálnych fotografov zameraný na obsluhu fotoaparátu od jej základov - nastavenie clony, citlivosti, expozície, režimu snímania atď., ktorý sa bude konať dňa 9. júla 2019 od 14.00 – 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Žijú medzi nami... – tematická autorská výstava fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 16.7.2019 do 1.9.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/.

Architektúra v krajine – plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov Žilinského kraja, ktorý bude realizovaný v Sudoparku Klokočov v dňoch 18.-21.7.2019.

Národné oslavy zvrchovanosti Slovenska – prezentácia domácich tradícií cez vystúpenia regionálnych umelcov a zároveň i pozvaných umeleckých zoskupení zo Slovenska, ktorá sa bude konať na Rínku sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici 20.7.2019.

*zmena programu vyhradená

Mojimi očami – výstava fotografií neprofesionálneho fotografa a člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, ktorá je nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.5.2019 do 4.6.2019.

Môj pohľad do histórie I – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému Návraty – zaujímavosti z histórie Kysúc realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 24.5.2019 do 12.6.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Výtvarné spektrum 2019 – krajské – výstava súťažných prác krajského kola postupovej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorá je nainštalovaná v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke od 31.5.2019 do 30.6.2019.

Škola základov drôtovania III – tvorivé dielne pre členky MO Živena Čadca zamerané na základy drôtovania, ktoré sa budú konať v klubovni Domu kultúry v Čadci 4.6.2019 o 10.00 hod.

Pracovné stretnutie výtvarníkov Kysúc – pracovné stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc sa uskutoční dňa 11.6.2019 od 13.00 hod. do 15.30 hod. v priestoroch Kysuckej galérie v Oščadnici.

Môj pohľad do histórie II – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Ochodnica a ZŠ Staškov na tému Návraty – zaujímavosti z histórie Kysúc realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 14.6.2019 do 14.7.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Svätojánsky jarmok – folklórne podujatie spojené s prezentáciou tradičných remesiel na Kysuciach, ktoré sa bude konať dňa 23.6.2019 v Krásne nad Kysucou.

Drevené návraty – autorská výstava diel Antona Kaduru a Evy Comorkovej-Kadurovej, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.6.2019 do 6.8.2019.

Športová fotografia – workshop pre neprofesionálnych fotografov zameraný na športovú fotografiu, ktorý sa uskutoční dňa 22.6.2019 od 8.30 hod. v Čadci a Starej Bystrici.

Kopaničiarske hody – 12. ročník kultúrno-spoločenského podujatia s bohatým kultúrnym programom a tradičným hodovým jarmokom, ktoré sa bude konať v nedeľu 23.6.2019 v Areáli pod Hríbom v Zákopčí.

Goralské slávnosti – 28. ročník tradičného folklórneho podujatia na Kysuciach, ktoré sa bude konať v amfiteátri obce Skalité dňa 30.6.2019.

*zmena programu vyhradená

Jarná paleta – tematická kolektívna výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 14.3.219 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 26.3.2019 do 1.5.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 27.3.2019 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Výtvarné spektrum 2019 - regionálne – regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.4.2019 do 1.5.2019 v Dome kultúry v Čadci.

Povesti našimi očami I – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka, ZŠ Staškov a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá je nainštalovaná a verejnosti sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 12.4.2019 do 1.5.2019.

Divadelné masky – výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Turzovka, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Čadci od 18.4.2019 do 1.5.2019.

Ja a divadlo – výstava výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková, ktorá je nainštalovaná od 18.4.2019 do 5.5.2019 v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

Drevené dotyky Mariána Zborovančíka z Oščadnice - remeselná výstava, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v Kysuckej knižnici v Čadci v termíne od 3.5. - 30.6. 2019

Čarovný kolovrátok – tematická prednáška s PhDr. Václavom Michaličkom, PhD. a jeho kolektívom z Múzea Novojičínska v Příbore, ktorá sa uskutoční dňa 6.5.2019 o 13.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.

Povesti našimi očami II – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka a ZŠ Ochodnica na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 3.5.2019 do 22.5.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Mojimi očami – výstava fotografií neprofesionálneho fotografa a člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 6.5.2019 do 4.6.2019.

Návraty – Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 8. ročníka ZŠ Ochodnica spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Ochodnici dňa 7.5.2019 o 8.15 hod.

Remeslo srdcom - Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Ochodnica s kysuckými remeselníkmi s cieľom priblížiť žiakom ľudové remeslá charakteristické pre kysucký región realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 13.5.2019 o 10.10 hod. v Základnej škole v Ochodnici.

Škola základov drôtovania – tvorivé dielne pre členky MO Živena Čadca. Prvé stretnutie sa uskutoční 14.5.2019 o 15.00 hod. v klubovni Domu kultúry v Čadci.

Bezpečná jeseň života – vzdelávací seminár pre členov Jednoty dôchodcov, Únie žien a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Krásne nad Kysucou, ktorý sa uskutoční dňa 15.5.2019 o 13.30 hod. v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou.

Škola základov drôtovania II – druhé stretnutie tvorivých dielní v rámci školy drôtovania pre členky MO Živena Čadca, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 o 15.00 hod. v klubovni Domu kultúry v Čadci.

DFF Kujem, kujem podkovičku... – 12. ročník detského folklórneho festivalu, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste dňa 22.5.2019 o 9.00 hod.

Môj pohľad do histórie I – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému Návraty – zaujímavosti z histórie Kysúc realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 24.5.2019 do 12.6.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Výtvarné spektrum 2019 – krajské – vyhodnotenie a vernisáž výstavy súťažných prác krajského kola postupovej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktoré sa uskutoční 31.5.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Výtvarné spektrum 2019 – krajské – výstava súťažných prác krajského kola postupovej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorá bude nainštalovaná v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke od 31.5.2019 do 30.6.2019.

*zmena programu vyhradená