Výsledková listina 48. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - 20. - 26. apríl 2015, DK Čadca a KD Raková.

vysledkova_listina_48._palarikovej_rakovej

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov 48. ročníka Palárikovej Rakovej spojené s divadelným predstavením KAMENNÝ CHODNÍČEK - predstavia sa umelci z Divadla Jána Palárika v Trnave- v piatok 24. 4. 2015 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.


Predpredaj vstupeniek v pokladni KIC Mesta Čadca.

Ako každoročne, i tento rok sa v posledný marcový štvrtok, konkrétne 26. 03. 2015, uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2015. V sále Kultúrneho domu v Oščadnici sa stretli detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 15. apríla 2015 v Bábkovom divadle v Žiline.

V dňoch 10. a 11. marca 2015 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori okresu Čadca na okresnej súťaži 61. Hviezdoslavovho Kubína, prezentácie v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom tejto súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom okresnej súťaže je Centrum voľného času v Čadci.

saiaci_recittori_61._hviezdoslavovho_kubna.jpgSúťažiaci recitátori 61. Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 12. februára 2015 sa v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

postupujcil_recittori_na_okr._sa_z_obvodnho_kola_v_krsne_nad_kysucou.jpg

Postupujúcil recitátori na okr. súťaž z obvodného kola v Krásne nad Kysucou

Hovorí sa, že v živote môžeme pocítiť mnoho bolesti, trpkých klamov, byť na pokraji zúfalstva, avšak navzdory tomu by sme nikdy nemali stratiť dôveru a lásku k ľuďom. Práve vzájomnú dôveru a lásku sme si prejavili opäť aj v tomto roku počas šiesteho ročníka benefičného koncertu Večer vďaky. Aj takýmto spôsobom dávame najavo, že nám nie je ľahostajný osud našej nemocnice a teda ani nás všetkých, ktorí jej služby využívame. K realizácii tohto podujatia pristúpili opäť Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

veer_vaky_-umelci.jpgUmelci