Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa i tento rok zúčastnilo s vybranými kysuckými recitátormi na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Podujatie sa uskutočnilo 27. novembra 2015 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci a jeho organizátorom bol Mestský úrad Lučenec.

 Za Žilinský kraj mal najväčšie zastúpenie kysucký región - zúčastnili sa štyria recitátori za kategórie I., III. a V. aj s pedagogickým doprovodom - a jedna recitátorka zastupovala región Liptov. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 56 recitátorov z celého Slovenska.        

 Foto: Eva Dodeková                                                                 kysuck_recittori_na_timravinej_studnike_v_luenci.jpg

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých VAJANSKÉHO MARTIN 2015 sa v rámci 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína konalo v dňoch 27. - 29. apríla 2015. Organizátorom súťažnej prehliadky bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, recitátori a kolektívy sa predstavili v krásnom prostredí Národnej dvorany Literárneho múzea SNK v Martine a Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.

vpravo-_dana_sobolov_1.miesto-v.kategria_pozia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vpravo- Dana Sobolová, 1.miesto-V.kategória poézia

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 48.- krát.
Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný slovenský dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik - Ján Palárik, rodák z Kysúc.
48. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Hlavnými organizátormi a garantmi divadelného festivalu boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.

 

1. miesto 48. Palárikovej Rakovej- Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva, Čadca- inscenácia hry Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA1._miesto_48._palrikovej_rakovej-_detsk_a_mldencky_divadeln_sbor_eva_adca-_inscencia_hry_pavla_hrtusa_jurinu_diera_do_sveta.jpg

Výsledková listina 48. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - 20. - 26. apríl 2015, DK Čadca a KD Raková.

vysledkova_listina_48._palarikovej_rakovej

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov 48. ročníka Palárikovej Rakovej spojené s divadelným predstavením KAMENNÝ CHODNÍČEK - predstavia sa umelci z Divadla Jána Palárika v Trnave- v piatok 24. 4. 2015 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.


Predpredaj vstupeniek v pokladni KIC Mesta Čadca.

Ako každoročne, i tento rok sa v posledný marcový štvrtok, konkrétne 26. 03. 2015, uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2015. V sále Kultúrneho domu v Oščadnici sa stretli detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 15. apríla 2015 v Bábkovom divadle v Žiline.