Pozvánky na podujatia

 

CESTA ZA UMENÍM (Danubiana Bratislava)

09. decembra 2021

Poznávajte umenie trochu inak....

Tvorba a dielo súčasných svetových a slovenských výtvarníkov

Zajtra sa uskutoční regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov amatérov. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov v kysuckom regióne, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová, z regionálneho kola do krajského kola postupujú prví traja ocenení súťažiaci za každú kategóriu. Súťaže sa môžu zúčastniť chlapci a dievčatá /muži a ženy/ vo veku 15 až 25 rokov,  ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionálnom  médiu.

 

Návraty - názov prednášky, ktorá je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE 2021 zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci 7. ročníka s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc.  

 

 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, opäť pripravuje súťaž mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2021, ktorej bude predchádzať SEMINÁR PRE MLADÝCH MODERÁTOROV AMATÉROV.
Termín seminára: 8. október 2021 /piatok/ o 8.30 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci
/prednášková miestnosť/.Lektorkou seminára bude Mgr. art. Gabriela Tomajková z RTVS Banská Bystrica.

V rámci projektu NAŠE KYSUCE 2021 sa stretneme s deťmi 5. ročníka. Lektorka Zuzana Zuzčáková Gacíková im priblíži zaujímavosti kysuckých povestí...