JAR 9045

Jozef Vrábel sa narodil v marci 1959. Jeho tvorbu najvýraznejšie ovplyvnil študijný pobyt na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici /1974 -78/, kde pod vedením vychovávateľa, učiteľa výtvarnej výchovy, Jána Macka a profesora Ing. Jozefa Lackoviča sa jeho výtvarný rukopis dostával výrazne na vyššiu úroveň. Bližšie sa zoznamoval s dielami významných autorov ako Martin Benka, Mirko Hanák, Vincent van Gogh, Ján Hála. Obdobie štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, fakulte lesníckej, by sa dalo nazvať obdobím hľadania vlastného štýlu. Upúšťa od „Hálovského“ popisného výtvarného vyjadrenia, začína experimentovať, v jeho dielach je cítiť viac voľnosti a náladovosti. Pod vplyvom pôsobenia vo folklórnom súbore Poľana v jeho tvorbe prevláda námet s tematikou ľudového tanca, no nie sú mu cudzie i ďalšie obľúbené témy ako je poľovníctvo, krajina a zátišie. Po vysokej škole sa začal aktívne zapájať do činnosti štúdia výtvarníkov a dodnes patrí medzi jeho aktívnych členov. Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych, krajských a celoštátnych súťaží, na ktorých získava mnohé ocenenia. Žije a tvorí v Podvysokej.

1 J. Teichgrabová

Jarmila Teichgrabová sa narodila v júli 1952. Po ukončení základnej školy absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Čadci a neskôr Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave, odbor slovenský jazyk a hudobná výchova. Takmer celý život pracovala ako pedagóg na základnej škole. Výtvarné umenie ju vždy fascinovalo. Aktívne sa výtvarnej tvorbe začala venovať v dôchodkovom veku. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z rázovitej prírody kysuckej krajiny. Medzi jej najčastejšie motívy patria prírodné scenérie, tradičné kysucké dreveničky či kvetinové zátišia. Maľuje prevažne temperovými farbami. V roku 2016 sa stala členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci. Zúčastnila sa už niekoľkých tematických kolektívnych výstav, taktiež sa zapojila aj do výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2017. Žije a tvorí v Čadci.

j. rajtekJán Rajtek sa narodil v roku 1955 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na Strednej umeleckej škole v Bratislave, odbor umelecká kresba a Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil ako umelecký rezbár a reštaurátor v Pamiatkostave v Žiline, kde sa venoval aj obnove kultúrnych pamiatok. Od roku 1981 pôsobí ako učiteľ výtvarného odboru v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste. Je dlhoročným, aktívnym členom štúdia. Pravidelne vystavuje na regionálnych, krajských a celoslovenských súťažných výstavách, na ktorých získal mnohé ocenenia, vrátane Hlavnej ceny Národného osvetového centra v Bratislave. Postupne upúšťa od tvorby s materiálmi a viac sa venuje voľnej tvorbe, v ktorej vidí väčšie možnosti vyjadrenia svojich pocitov. Vystavoval v Kysuckej galérii v Čadci a Oščadnici, v kaštieli Radoľa, Kysuckom Novom Meste, Humennom, Karvinej, Piešťanoch, Dubnici aj v poľskej Rajczi. Žije a tvorí v Kysuckom Novom Meste

Linda OrieščikováLinda Orieščiková sa narodila v Čadci v roku 1981. Tvoriť začala pod vedením učiteľa Jána Rajteka v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste, čo ju ďalej viedlo ku štúdiu na Umeleckej škole v Topoľčanoch, odbor keramika. Po ukončení štúdia rozvíjala svoje skúsenosti v komornej i exteriérovej tvorbe (kríž križiackych mníchov, keramika - mozaika Bobrovec), interiérovej tvorbe (svätý Juraj zabíja draka, keramika – mozaika Bobrovec) a úžitkovej keramike. V jej dielach prevláda glazúra a rôzna kombinácia materiálov - sklo, kov, drevo. Inšpirácie čerpá vo svojom živote, psychológii človeka, dobe a v životných udalostiach. Od roku 2012 vyučuje v Centre voľného času v Hornom Vadičove krúžok - Tvorivé dielne /keramika/. Vystavovala v Kysuckom Novom Meste, Topoľčanoch, v Žiline...

 283520 3818544218175 1154701383 nGabriela Pastorková sa narodila v Čadci. Je členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a Štúdia neprofesionálnych fotografov.
Kresleniu a maľovaniu sa venuje, od ranného detstva, odkedy vedela udržať ceruzku v rukách. Viedol ju k tomu starý otec. Po absolvovaní technického a grafického kreslenia navštevovala kurz kreslenia a maľby v Žiline. Absolvovala umelecké kurzy na potulkách svetom. Maľuje na základe moderných, ale i folklórnych piesní. V posledných rokoch ju inšpiroval folklórny súbor KUK, tanečný súbor JOJA. Rovnako ako Flamengo a brušné tance.
Okrem skíc maľuje na sklo a to najmä folklórnu tematiku. Venuje sa aj kombinácii fotografie a grafiky. Jej diela sú prezentované na kolektívnych výstavách.

Bez názvu 1Kristína Lašová sa narodila v roku 1935 v Oravskom Veselom. K vnímaniu krásy ju viedol jej otec – ľudový remeselník a všestranne zameraný človek, ktorý vyrábal a hral na husle. Maliarskym technikám ju učil jej strýko. So záujmom maľovala krásnu oravskú prírodu, kvety, vodu, vtáky, oblohu a všetko krásne vôkol seba. Štúdio neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci začala navštevovať už ako 50-ročná. Svoje práce vystavovala na regionálnej a krajskej súťažnej výstave Výtvarné spektrum, kde získala ocenenia a čestné uznania. Svoju insitnú tvorbu súkromne prezentovala v Taliansku, Rakúsku, Dánsku a Českej republike. V roku 2008 mala autorka  jubilejnú výstavu, kde predstavila účastníkomsvoju výtvarnú  tvorbu v plnej kráse. Vystavovala v Oščadnici, v Čadci, v Turzovke, v Humennom.  Žije a tvorí v Čadci – Milošovej.