PR 

Vážení priaznivci divadelného umenia,

srdečne vás pozývame na 52. ročník Palárikovej Rakovej- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 30. apríla 2019.

Priaznivci divadelného umenia sa počas posledného aprílového týždňa každoročne stretávajú na Kysuciach, aby vzdali hold Jánovi Palárikovi a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar Ondrej Zimka st.
V tomto roku privítame súťažné divadelné súbory z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a pohostinne sa nám predstavia divadelné zoskupenia zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína.
Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program a to v Dome kultúry v Čadci i v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Budeme veľmi radi, keď si i Vy nájdete čas a zavítate k nám- do jedinečného prostredia divadelných múz, stretnutí so zaujímavými umelcami a rozhovorov o ochotníckom divadelnom svete.

Organizátormi podujatia sú: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a Obec Raková. Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

S úctou

 

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

V utorok 19. februára 2019 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 20. februára 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 21. februára 2019 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. – III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 135 recitátorov z 31 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali skúsení pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postúpili do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje pre základné školy dňa 12. marca 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Postupujúci recitátori obvod Čadca

Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Semináre sa konali
19. septembra 2018 a 3. októbra 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný hlavne na vzdelávacie aktivity na všetkých úsekoch činnosti Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Na každom zo seminárov sa zúčastnilo 35 pedagógov z 24 škôl regiónu. Odbornou lektorkou seminárov bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.

Účastníci seminára

V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry v Čadci uskutočnili tvorivé divadelné dielne pod názvom Zahrajte sa s nami. Organizátorom tohto dvojdňového podujatia bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tvorivé divadelné dvojdnie sa konalo v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Tvorivých dielní sa zúčastnili detské divadelné súbory z Kysúc so svojimi režisérkami, ktoré chceli rozvinúť svoje divadelné možnosti - DDS MONZUN pri CVČ Raková pod vedením Zuzany Pollákovej, DDS KOLOVRÁTOK pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité pod vedením Jany Kubánkovej, POTVORKY pri ZŠ Turzovka pod vedením Evy Dodekovej a Hudobno-dramatická skupina PÚPAVIENKY pri CVČ Raková pod vedením Marty Hanuliakovej.
Lektormi dielní boli skúsení pedagógovia ZUŠ Eva Matysová , Mgr. Dagmar Štekláčová, Bc. Michal Pavlík, DiS. art a Bc. Tatiana Trnková.

Účastníci tvorivých dielní

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, okrem iných, nasledovné vzdelávacie podujatia:


CESTA K UMELECKÉMU PREDNESU
Cyklus seminárov pre pedagógov ZŠ pracujúcich s umeleckým prednesom detí

Termín: 19. september 2018 /streda/ a 3. október 2018 /streda/ o 9.00 hod.
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci /prednášková miestnosť/
Odborná lektorka: Mgr. Zuzana Demková zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes, pedagóg na ZŠ a ZUŠ, porotkyňa v krajských a celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína
Partner podujatia: Kysucká knižnica v Čadci

 

ZAHRAJTE SA S NAMI
Tvorivé divadelné dielne pre režisérov a umeleckých vedúcich detských divadelných súborov a krúžkov

Termín: 28. – 29. september 2018 /piatok, sobota/ o 9. 00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry v Čadci /divadelná sála/
Odborná lektorka: Eva Matysová, pedagóg na ZUŠ, dlhoročná režisérka detského divadla a hostia
Partner podujatia: Dom kultúry v Čadci

 

Projekt MOSTY TVORIVOSTI z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V dňoch 9. – 10. júna 2018 pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 21. ročník veľmi obľúbeného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKE LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, mediálnu podporu zabezpečili RTVS, Rádio Regina, Rádio Pohoda, TV Raj, KTV, Rádio Frontinus, MY Kysucké noviny a Týždenník Kysuce.
Súťažná prehliadka ROZPRÁVAČSKÉ LODNO počas tohto ročníka privítala 32 dospelých a 5 detských rozprávačov
z rôznych regiónov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Gajár, Pezinka, Šurian, Liptovskej Kokavy, Domaňoviec, Dolného Kubína, Považskej Bystrice, Spišského Hrušova, Mojmíroviec, Žiliny, Kysúc.../, ktorí svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku i nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.
Dvojdňový rozprávačský maratón sa začal v sobotu slávnostným otvorením prehliadky a privítaním súťažiacich i hostí starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou a riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silviou Petrekovou. Program pokračoval prezentáciou prihlásených súťažiacich do neskorých večerných hodín. Ich zaujímavé, veselé i vážne príbehy hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka – doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. – Katedra etnológie
a muzeológie Filozofickej fakulty UK Bratislava, členovia – Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, novinár, rodák z Lodna
a zakladateľ RL, PhDr. Ľubica Moncmanová, odborná pracovníčka Literárneho archívu SNK v Martine, PhDr. Jela Borcovanová, odborníčka na etnografiu a muzeológiu z Martina, PhDr. Jozef Beňovský, zástupca SAV v Bratislave. Porota zhodnotila vystúpenia všetkých súťažiacich, udelila ocenenia a vybrala najúspešnejších rozprávačov do nedeľňajšieho galaprogramu.

DSCN7172a