Nikto by sa ani nenazdal, že v takej malej kysuckej obci akou je Lodno, sa konal už 20. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov – ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.

Hlavnými organizátormi tohto významného kultúrneho podujatia sú každoročne Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno. Partnerom podujatia je Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Mediálnymi partnermi jubilejného 20. ročníka boli: Týždenník Kysuce, TASR, RTVS, MY Kysucké noviny, TV SEVERKA – televízia severného Slovenska, Rádio Frontinus, KTV.

Prehliadka bola spolufinancovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

     Počas slnečného víkendu 3. a 4. júna 2017 privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných aktérov – rozprávačov. Na Kysuce pricestovali doslova z celého Slovenska, najbohatšie boli zastúpené východné a juhozápadné regióny, kde má tradícia rozprávačstva vari najhlbšie korene a v súčasnosti najviac stúpencov.

v sále Kultúrneho domu v Lodne

Milí priaznivci hovoreného slova,

srdečne vás pozdravujem v mene svojom a v mene mojich kolegov z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Je pre nás nesmiernym zadosťučinením, že celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov - ROZPRÁVAČSKÉ LODNO - oslávi v tomto roku 20. výročie svojho založenia. Naše stredisko sa, v spolupráci s obcou Lodno, opäť s radosťou zhostilo organizácie tohto významného celoslovenského podujatia.
Tento ročník je pre nás obzvlášť jedinečný aj v tom zmysle, že si pripomíname 90. výročie nedožitých narodením pána Martina Kolembusa - nezabudnuteľnej osobnosti, ktorá stála pri zrode prehliadky, bola jeho neoddeliteľnou súčasťou a i teraz je prítomná v každom ročníku.
V lodňanskom kultúrnom dome privítame majstrov hovoreného slova z rôznych regiónov našej krajiny. Tí si opäť pripravili jedinečné príbehy, aby nimi nadchli i zabavili vďačné publikum. No dôležitou súčasťou každého ročníka je aj odborná porota. Jej členovia po zhliadnutí vystúpení všetkých súťažiacich vyberú tých najlepších, ktorí sa v nedeľu širokej verejnosti predstavia v galaprograme nazvanom: „ So slovom do Lodna už 20-ty krát.“
Sme veľmi radi, že Rozprávačské Lodno má svoje nezastupiteľné miesto medzi kultúrnymi podujatiami zameriavajúcimi sa na krásu slova, jedinečný ústny prejav a vzájomné obohacovanie sa o rozmanité špecifiká regiónov Slovenska.
Ďakujeme vám, drahí rozprávači i vám, milí diváci, že ostávate verní tejto prehliadke a do ďalšej dekády sa tešíme na ďalšie pekné stretnutia s vami v jednej z najmalebnejších obcí na Kysuciach - v Lodne.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

50. PALÁRIKOVA RAKOVÁ

V dňoch 24. – 30. apríla 2017 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka – 50. Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby . Už päť desaťročí sa najmä
v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 195 rokov.

50. PALÁRIKOVA RAKOVÁ

národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Žilinským samosprávnym krajom 24.- 30. apríl 2017

„Podujatie pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára,
primátora mesta Čadca Milana Guru
a starostu obce Raková Antona Heglasa“

Výsledková listina 50. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby 24. apríla – 30. apríla 2017, DK Čadca a KD Raková