50. PALÁRIKOVA RAKOVÁ

V dňoch 24. – 30. apríla 2017 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka – 50. Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby . Už päť desaťročí sa najmä
v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 195 rokov.

50. PALÁRIKOVA RAKOVÁ

národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Žilinským samosprávnym krajom 24.- 30. apríl 2017

„Podujatie pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára,
primátora mesta Čadca Milana Guru
a starostu obce Raková Antona Heglasa“

Výsledková listina 50. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby 24. apríla – 30. apríla 2017, DK Čadca a KD Raková

V piatok 24. marca 2017 sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2017.
Stretli sa v ňom detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. apríla 2017 v Bábkovom divadle v Žiline.
Súťažnú prehliadku zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Domom kultúry v Čadci.
Divadelné dopoludnie, ktoré patrilo detským hercom a detským divákom zo ZŠ s MŠ Stará Bystrica, ZŠ Oščadnica – Nižný koniec a ZŠ Podvysoká , moderovala Katarína Borisová, ktorá jednotlivé súbory predstavila a uviedla na scénu.

V dňoch 9. a 10. marca 2017 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori okresu Čadca na okresnej súťaži 63. Hviezdoslavovho Kubína, prezentácie v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom tejto súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a Dom kultúry v Čadci.