Divadlo a prednes

V dňoch 28. – 29. septembra 2019 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 22. ročník významného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.

Dobrý deň, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na 22. ročník Rozprávačského Lodna- celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.

Všetky informácie k aktuálnemu ročníku nájdete v prílohách tohto mailu.

Bude nám cťou privítať vás osobne.

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52.- krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

V mesiaci marci sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnili okresné kolá postupovej súťažnej prehliadky 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je táto súťaž pomenovaná veľmi výstižným názvom- KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a Dom kultúry v Čadci.

Vážení a milí priaznivci divadelného umenia, Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorej 52. ročník sa uskutoční v dňoch 24. do 30. apríla.

 

Vážení priaznivci divadelného umenia, srdečne vás pozývame na 52. ročník Palárikovej Rakovej- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 30. apríla 2019.