Ľudové remeslá

Ak chcete spoznať techniku pletenia košíkov z prútia a zoznámiť sa s ňou aj prostredníctvom praktických ukážok, pozývame Vás na workshop s Jánom Valčuhom a Emíliou Valčuhovou, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2021 o 14.00 hod v Kysuckej knižnici v Čadci.

Dňa 23. augusta 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnil workshop, ktorý bol nielen spoznávaním remeselnej techniky spracovania vlny, ale aj priateľským stretnutím tvorivých žien.

V utorok 23. augusta 2021 sa uskutočnilo stretnutie kysuckých remeselníkov pod názvom Remeselná dielňa v 21. storočí.

Paličkovaná čipka aj vďaka prácam a snahe Evy Belkovej prenikla v 90-rokoch vo väčšej miere na Kysuce.