V druhej časti našich exkurzov do  histórie remesla sa zameriame na remeselný cech, jeho charakteristiku a tým aj na kultúru remeselníctva v časoch jeho hlavného rozkvetu.

Remeslá Štíty 051 page 0001

Remeslo_a_cechy.pdf

 

Remeslo, pôvodne najmä obživa, stále pri nás ostáva ako činnosť tvorivá.
Sme súčasťou špirály dejín, preto si pripomíname, ako to bolo kedysi.
Nasledujúca prezentácia prináša exkurz do histórie remesiel...

Remeslá Štíty 051 page 0001

Remeslá_a_patróni.pdf

 

 

 

V.Š.4 článokVN2 98

Obdobie Veľkonočných sviatkov a príchod jari v našej tradícii neodmysliteľne spätý s ozdobovaním kraslíc. V nasledujúcej prezentácii Vám chceme priblížiť techniku zdobenia kraslíc sitinou močiarnou v jedinečnom prevedení pani Veroniky Šipulovej z Klokočova.