Remeslo, pôvodne najmä obživa, stále pri nás ostáva ako činnosť tvorivá.
Sme súčasťou špirály dejín, preto si pripomíname, ako to bolo kedysi.
Nasledujúca prezentácia prináša exkurz do histórie remesiel...

Remeslá Štíty 051 page 0001

Remeslá_a_patróni.pdf

 

 

 

V.Š.4 článokVN2 98

Obdobie Veľkonočných sviatkov a príchod jari v našej tradícii neodmysliteľne spätý s ozdobovaním kraslíc. V nasledujúcej prezentácii Vám chceme priblížiť techniku zdobenia kraslíc sitinou močiarnou v jedinečnom prevedení pani Veroniky Šipulovej z Klokočova.