Divadlo a prednes

V utorok 19. februára 2019 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 20. februára 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 21. februára 2019 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Semináre sa konali
19. septembra 2018 a 3. októbra 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný hlavne na vzdelávacie aktivity na všetkých úsekoch činnosti Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Na každom zo seminárov sa zúčastnilo 35 pedagógov z 24 škôl regiónu. Odbornou lektorkou seminárov bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.

V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry v Čadci uskutočnili tvorivé divadelné dielne pod názvom Zahrajte sa s nami. Organizátorom tohto dvojdňového podujatia bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, okrem iných, nasledovné vzdelávacie podujatia:

V dňoch 9. – 10. júna 2018 pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 21. ročník veľmi obľúbeného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKE LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.