Obvodné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

V piatok 17. februára 2017 sa v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V stredu 18. januára 2017 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnil seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc, ktorí pracujú s umeleckým prednesom detí a mládeže.Toto vzdelávacie podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou, ktorá poskytla priestory.O seminár prejavilo záujem 23 regionálnych škôl a zúčastnilo sa ho spolu 35 pedagógov. Lektorkou tohto vzdelávacieho podujatia bola Eliška Sadíleková z Bratislavy, odborníčka pre umelecký prednes, členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC Bratislava a zároveň členka odborných porôt Hviezdoslavovho Kubína.

 

19. Rozprávačské Lodno privítalo súťažiacich z celého Slovenska. 

V dňoch 11.- 12. júna 2016 zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno-  19. ročník celoštátnej  súťažnej  prehliadky  rozprávačov pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.

Súťažná prehliadka ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorej poslaním je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči  a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní, tentoraz privítala 28 talentov pôvodného rozprávačského umenia, ktorí sa stretli v Kultúrnom dome v kysuckom Lodne. Súťažiaci opäť mohli rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti. Svoje rozprávačské umenie predstavilo spolu 23 žien a 5 mužov. Pricestovali z rôznych miest a obcí našej krajiny: z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Lábu, Považskej Bystrice, Turčianskych Teplíc, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Liptovskej Kokavy, Mojmíroviec, Belej, Pezinka, Harichoviec, Markušoviec, Belej-Dulíc, Gajár, Košíc, Studienky, Žiliny, Ochodnice,  Oščadnice, Kysuckého Lieskovca a Zborova nad Bystricou. Príbehy rozprávačov boli v podaní každého z nich autentické: veselé i smutné, reálne i vymyslené a v divákoch nepochybne zanechali hlboký dojem. Aj v  tomto roku sa prihlásili a pohostinne predstavili talentované deti, ktoré, veríme, budú pokračovateľmi rozprávačského umenia na Slovensku.

 

19. rl

 

Už neuveriteľných štyridsaťdeväť rokov sa na Kysuciach pravidelne stretávajú ochotnícki divadelníci a milovníci divadelného umenia zo Slovenska, aby si pozreli svoje najnovšie divadelné inscenácie, porovnali si výsledky svojej činnosti, porozprávali sa, poradili sa i oslávili vzácne chvíle, kedy môžu precítiť jedinečnosť okamihov, ktoré poskytuje javisko.

Je to práve Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá prináša túto jedinečnú príležitosť. Tento divadelný festival je úzko spätý s osobnosťou významného národného dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára a politika, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenskej dramatickej tvorby.

49. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.

Dňa 5. apríla 2016 sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo okresné kolo 62. ročníka  Hviezdoslavovho  Kubína, postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  za okres Kysucké Nové Mesto v  IV. súťažnej kategórii, ktorú reprezentujú študenti stredných škôl.

Podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste.

Dňa 22. marca 2016 sa v Mestskom kultúrno-športovom stredisku  v Kysuckom Novom Meste uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2016.

Hlavným organizátorom súťažnej prehliadky bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi boli  mesto  Kysucké Nové Mesto a Mestské  kultúrno-športové  stredisko Kysucké Nové Mesto. Cieľom tejto postupovej súťažnej prehliadky je konfrontovať a prezentovať rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, zároveň vytvárať priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Podujatie otvorili riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková a zástupkyňa primátora mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jana Svrčková.