Už neuveriteľných štyridsaťdeväť rokov sa na Kysuciach pravidelne stretávajú ochotnícki divadelníci a milovníci divadelného umenia zo Slovenska, aby si pozreli svoje najnovšie divadelné inscenácie, porovnali si výsledky svojej činnosti, porozprávali sa, poradili sa i oslávili vzácne chvíle, kedy môžu precítiť jedinečnosť okamihov, ktoré poskytuje javisko.

Je to práve Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá prináša túto jedinečnú príležitosť. Tento divadelný festival je úzko spätý s osobnosťou významného národného dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára a politika, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenskej dramatickej tvorby.

49. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.

Dňa 5. apríla 2016 sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo okresné kolo 62. ročníka  Hviezdoslavovho  Kubína, postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  za okres Kysucké Nové Mesto v  IV. súťažnej kategórii, ktorú reprezentujú študenti stredných škôl.

Podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste.

Dňa 22. marca 2016 sa v Mestskom kultúrno-športovom stredisku  v Kysuckom Novom Meste uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2016.

Hlavným organizátorom súťažnej prehliadky bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi boli  mesto  Kysucké Nové Mesto a Mestské  kultúrno-športové  stredisko Kysucké Nové Mesto. Cieľom tejto postupovej súťažnej prehliadky je konfrontovať a prezentovať rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, zároveň vytvárať priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Podujatie otvorili riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková a zástupkyňa primátora mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jana Svrčková.

V dňoch 10. a 11. marca 2016 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže 62. Hviezdoslavov Kubín, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je známa pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a KIC- mesta Čadca.

Obvodné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy


V utorok 16. februára 2016 sa v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. - III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 132 recitátorov z 30 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje dňa 10. marca 2016 v Dome kultúry v Čadci.

 

Dňa 19. januára 2016 sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci konal seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc, ktorí pracujú s umeleckým prednesom detí a mládeže.
Toto vzdelávacie podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou, ktorá poskytla priestory. Zúčastnilo sa ho 30 pedagógov z 25 škôl. Lektorkou seminára bola Eliška Sadíleková z Bratislavy, odborníčka pre umelecký prednes, členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC Bratislava a zároveň členka odborných
porôt Hviezdoslavovho Kubína.

 seminr_pre_pedaggov-_foto_z_podujatia.jpg