V dňoch 10. a 11. marca 2016 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže 62. Hviezdoslavov Kubín, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je známa pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a KIC- mesta Čadca.

Obvodné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy


V utorok 16. februára 2016 sa v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. - III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 132 recitátorov z 30 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje dňa 10. marca 2016 v Dome kultúry v Čadci.

 

Dňa 19. januára 2016 sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci konal seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc, ktorí pracujú s umeleckým prednesom detí a mládeže.
Toto vzdelávacie podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou, ktorá poskytla priestory. Zúčastnilo sa ho 30 pedagógov z 25 škôl. Lektorkou seminára bola Eliška Sadíleková z Bratislavy, odborníčka pre umelecký prednes, členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC Bratislava a zároveň členka odborných
porôt Hviezdoslavovho Kubína.

 seminr_pre_pedaggov-_foto_z_podujatia.jpg

 

 

 

 

 

  

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa i tento rok zúčastnilo s vybranými kysuckými recitátormi na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Podujatie sa uskutočnilo 27. novembra 2015 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci a jeho organizátorom bol Mestský úrad Lučenec.

 Za Žilinský kraj mal najväčšie zastúpenie kysucký región - zúčastnili sa štyria recitátori za kategórie I., III. a V. aj s pedagogickým doprovodom - a jedna recitátorka zastupovala región Liptov. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 56 recitátorov z celého Slovenska.        

 Foto: Eva Dodeková                                                                 kysuck_recittori_na_timravinej_studnike_v_luenci.jpg

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých VAJANSKÉHO MARTIN 2015 sa v rámci 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína konalo v dňoch 27. - 29. apríla 2015. Organizátorom súťažnej prehliadky bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, recitátori a kolektívy sa predstavili v krásnom prostredí Národnej dvorany Literárneho múzea SNK v Martine a Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.

vpravo-_dana_sobolov_1.miesto-v.kategria_pozia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vpravo- Dana Sobolová, 1.miesto-V.kategória poézia

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 48.- krát.
Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný slovenský dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik - Ján Palárik, rodák z Kysúc.
48. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Hlavnými organizátormi a garantmi divadelného festivalu boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.

 

1. miesto 48. Palárikovej Rakovej- Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva, Čadca- inscenácia hry Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA1._miesto_48._palrikovej_rakovej-_detsk_a_mldencky_divadeln_sbor_eva_adca-_inscencia_hry_pavla_hrtusa_jurinu_diera_do_sveta.jpg