Obvodné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Hviezdoslav skicár

 

V pondelok 10. februára 2020 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 12. februára 2020 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 13. februára 2020 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori – víťazi zo školských kôl /žiaci I. – III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 122 recitátorov z 27 ZŠ okresu Čadca. Jednotlivé ukážky pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali skúsení pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori z každej kategórie, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje pre základné školy dňa 10. marca 2020 v Dome kultúry v Čadci.
Pre stredoškolskú mládež sa okresná súťaž uskutoční 12. marca 2020 a súťaž recitačných kolektívov dňa 13. marca 2020 taktiež v Dome kultúry v Čadci.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2019, ktorý sa konal 18. októbra 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.

Kysucký mikrofón 2019 Ocenení recitátori s odb. porotou a organizátormi v Čadci

V dňoch 28. – 29. septembra 2019 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 22. ročník významného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Mediálnu podporu zabezpečili Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina Banská Bystrica, Rádio Pohoda, Rádio Frontinus, TV RAJ, MY Kysucké noviny, Kysuce a KTV.
Počas víkendu privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných aktérov – rozprávačov. Na Kysuce pricestovali z rôznych kútov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Mojmíroviec, Čane, Pezinka, Záhorskej Vsi, Harichoviec, Markušoviec, Gajár, Košíc, Hincoviec, Domaňoviec, Župčian, Spišského Hrušova, Košíc, Martina, Žiliny, Oščadnice, Ochodnice.../. Svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku, ale najmä v hovorovom nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.

Ocenení rozprávači na 22. RL

Dobrý deň, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na 22. ročník Rozprávačského Lodna- celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.

Všetky informácie k aktuálnemu ročníku nájdete v prílohách tohto mailu.

Bude nám cťou privítať vás osobne.

Rozprávačské Lodno 2019 1

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52.- krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

52. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a taktiež Žilinský samosprávny kraj.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Srbsko, základné a stredné školy regiónu Kysúc, základné umelecké školy regiónu Kysúc, Stredná odborná škola dopravná Žilina, Mestské divadlo Trenčín, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan Ráztoka, Divadelný ochotnícky súbor Timrava Lučenec, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o. z. Prievidza, Divadelný ochotnícky súbor DAXNER Tisovec.

 52. PR odborná porota s riaditeľkou KKS v Čadci Silviou Petrekovou