Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2019, ktorý sa konal 18. októbra 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.

Kysucký mikrofón 2019 Ocenení recitátori s odb. porotou a organizátormi v Čadci

V dňoch 28. – 29. septembra 2019 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 22. ročník významného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Mediálnu podporu zabezpečili Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina Banská Bystrica, Rádio Pohoda, Rádio Frontinus, TV RAJ, MY Kysucké noviny, Kysuce a KTV.
Počas víkendu privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných aktérov – rozprávačov. Na Kysuce pricestovali z rôznych kútov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Mojmíroviec, Čane, Pezinka, Záhorskej Vsi, Harichoviec, Markušoviec, Gajár, Košíc, Hincoviec, Domaňoviec, Župčian, Spišského Hrušova, Košíc, Martina, Žiliny, Oščadnice, Ochodnice.../. Svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku, ale najmä v hovorovom nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.

Ocenení rozprávači na 22. RL

Dobrý deň, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na 22. ročník Rozprávačského Lodna- celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.

Všetky informácie k aktuálnemu ročníku nájdete v prílohách tohto mailu.

Bude nám cťou privítať vás osobne.

Rozprávačské Lodno 2019 1

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52.- krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

52. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a taktiež Žilinský samosprávny kraj.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Srbsko, základné a stredné školy regiónu Kysúc, základné umelecké školy regiónu Kysúc, Stredná odborná škola dopravná Žilina, Mestské divadlo Trenčín, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan Ráztoka, Divadelný ochotnícky súbor Timrava Lučenec, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o. z. Prievidza, Divadelný ochotnícky súbor DAXNER Tisovec.

 52. PR odborná porota s riaditeľkou KKS v Čadci Silviou Petrekovou

V mesiaci marci sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnili okresné kolá postupovej súťažnej prehliadky 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je táto súťaž pomenovaná veľmi výstižným názvom- KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a Dom kultúry v Čadci.
12. marca 2019 sa prišli do Domu kultúry v Čadci prezentovať so svojimi ukážkami recitátori I. – III. kategórie /žiaci základných škôl okresu Čadca/, spolu 38 recitátorov z 18 škôl okresu Čadca, z toho 2 recitátorky s priamym postupom do okresného kola, ktoré sa v r. 2018 zúčastnili krajskej súťaže a nezmenili vekovú súťažnú kategóriu. Do okresného kola postúpili prví dvaja recitátori zo všetkých troch obvodov – z Čadce, Krásna nad Kysucou a Turzovky.
14. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci predstavilo 26 recitátorských talentov IV. kategórie /študenti stredných škôl/ zo všetkých 8 stredných škôl okresu Čadca a taktiež máme každoročne zastúpenú i V. kategóriu /dospelí nad 20 rokov/. V tejto kategórii sa predstavilo 6 recitátoriek – najstaršou z nich bola 80-ročná dáma Rozália Janešíková z Turzovky.
15. marca 2019 sa konala v Dome kultúry v Čadci aj regionálna súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá nesie názov SLOVÁ, HRA A MY a je neoddeliteľnou súčasťou 65. Hviezdoslavovho Kubína. Predstavili sa 3 kolektívy /DRK Potvorky a Priatelia múz z Turzovky a Slniečka z Vysokej nad Kysucou/.
Jednotlivé prednesy a kolektívy počas troch dní pozorne sledovali a hodnotili odborné poroty zložené z vybraných pedagógov základných a stredných škôl a ZUŠ.

srdečná atmosféra

Vážení a milí priaznivci divadelného umenia,

Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorej 52. ročník sa uskutoční v dňoch 24. do 30. apríla.
Organizátormi podujatia Palárikova Raková sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.
Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý toto podujatie podporil z verejných zdrojov. Finančne prispel aj Žilinský samosprávny kraj.

Priaznivci divadelného umenia sa každoročne počas posledného aprílového týždňa stretávajú na Kysuciach, aby vzdali hold osobnosti Jána Palárika a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar, pán Ondrej Zimka st.
V tomto roku, bezprostredne po sviatkoch Veľkej noci, zavítajú k nám na Kysuce divadelníci z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a pohostinne sa nám predstavia divadelné súbory zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína.

Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program, a to v Dome kultúry v Čadci i v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej.

Budeme veľmi radi, keď prijmete naše srdečné pozvanie a zavítate k nám - do jedinečného prostredia divadelných múz, v ktorom nebudú, okrem divadelných predstavení, chýbať stretnutia so zaujímavými umelcami a rozhovory o ochotníckom divadelnom svete.

Ďakujeme mediálnym partnerom: TASR, RTVS, Týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, Rádio LUMEN, Rádio POHODA, Rádio FRONTINUS, KTV, TV Raj

S úctou

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

Plagát 52. PR

52._PR_plagát_pdf.pdf