Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, okrem iných, nasledovné vzdelávacie podujatia:


CESTA K UMELECKÉMU PREDNESU
Cyklus seminárov pre pedagógov ZŠ pracujúcich s umeleckým prednesom detí

Termín: 19. september 2018 /streda/ a 3. október 2018 /streda/ o 9.00 hod.
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci /prednášková miestnosť/
Odborná lektorka: Mgr. Zuzana Demková zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes, pedagóg na ZŠ a ZUŠ, porotkyňa v krajských a celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína
Partner podujatia: Kysucká knižnica v Čadci

 

ZAHRAJTE SA S NAMI
Tvorivé divadelné dielne pre režisérov a umeleckých vedúcich detských divadelných súborov a krúžkov

Termín: 28. – 29. september 2018 /piatok, sobota/ o 9. 00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry v Čadci /divadelná sála/
Odborná lektorka: Eva Matysová, pedagóg na ZUŠ, dlhoročná režisérka detského divadla a hostia
Partner podujatia: Dom kultúry v Čadci

 

Projekt MOSTY TVORIVOSTI z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V dňoch 9. – 10. júna 2018 pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Lodno už 21. ročník veľmi obľúbeného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKE LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov.
Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, mediálnu podporu zabezpečili RTVS, Rádio Regina, Rádio Pohoda, TV Raj, KTV, Rádio Frontinus, MY Kysucké noviny a Týždenník Kysuce.
Súťažná prehliadka ROZPRÁVAČSKÉ LODNO počas tohto ročníka privítala 32 dospelých a 5 detských rozprávačov
z rôznych regiónov Slovenska /z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Gajár, Pezinka, Šurian, Liptovskej Kokavy, Domaňoviec, Dolného Kubína, Považskej Bystrice, Spišského Hrušova, Mojmíroviec, Žiliny, Kysúc.../, ktorí svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku i nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia.
Dvojdňový rozprávačský maratón sa začal v sobotu slávnostným otvorením prehliadky a privítaním súťažiacich i hostí starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou a riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silviou Petrekovou. Program pokračoval prezentáciou prihlásených súťažiacich do neskorých večerných hodín. Ich zaujímavé, veselé i vážne príbehy hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka – doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. – Katedra etnológie
a muzeológie Filozofickej fakulty UK Bratislava, členovia – Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, novinár, rodák z Lodna
a zakladateľ RL, PhDr. Ľubica Moncmanová, odborná pracovníčka Literárneho archívu SNK v Martine, PhDr. Jela Borcovanová, odborníčka na etnografiu a muzeológiu z Martina, PhDr. Jozef Beňovský, zástupca SAV v Bratislave. Porota zhodnotila vystúpenia všetkých súťažiacich, udelila ocenenia a vybrala najúspešnejších rozprávačov do nedeľňajšieho galaprogramu.

DSCN7172a

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 9. – 10. júna 2018 /sobota, nedeľa/ v Kultúrnom dome v Lodne už XXI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Na prehliadku sa súťažne prihlasujú v hojnom počte rozprávači z rôznych kútov Slovenska a v ostatnom období sa prichádzajú pohostinne predstaviť aj detskí rozprávači, čo je veľmi potešiteľné.
Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti.
V sobotu v popoludňajších hodinách sa predstavia pred odbornou porotou všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých porota vyberie a ocení tých najlepších a tí sa predstavia verejnosti v nedeľňajšom galaprograme.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prišli nám porozprávať svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie o tomto podujatí sú uvedené na webovej stránke
www.kulturnekysuce.sk v propozíciách súťaže v sekcii propozície a prihlášky.

Zároveň pozývame širokú verejnosť, priaznivcov hovoreného slova, aby si prišli vypočuť zaujímavé príbehy v podaní najlepších rozprávačov a pokochať sa čarovnou krásou prírody do malebnej obce Lodno.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Posledný aprílový týždeň na Kysuciach už tradične patrí oslave ochotníckeho divadla – Palárikovej Rakovej, ktorá sa koná na počesť rodáka z Rakovej – Jána Palárika, významného slovenského dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára
a politika.
V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa uskutočnil 51. ročník tejto národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, v rámci ktorého sa divákom v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a v Dome kultúry v Čadci predstavilo mnoho zanietených ochotníckych divadelných umelcov z celého Slovenska. Na prvom ročníku novej polstoročnice nechýbali ani domáci umelci.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil
i Žilinský samosprávny kraj.

Aj v tomto roku nás svojím tlkotom zvolávalo červené srdce s divadelnou maskou – symbol Palárikovej Rakovej, ktorého autorom je významný kysucký rodák akad. mal. Ondrej Zimka. Počas kysuckého divadelného týždňa sa odprezentovalo 10 divadelných súborov, ktoré odohrali spolu 9 pohostinných a 5 súťažných predstavení.

1. miesto MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLOo.z. Medzibrod

V roku 2017 ubehlo 50 rokov od vzniku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Už viac ako celé polstoročie sa v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 2017 už 195 rokov.
50. ročník Palárikovej Rakovej bol nepochybne významným medzníkom pre všetkých zainteresovaných: organizátorov, divadelníkov, tvorcov, režisérov, priaznivcov ochotníckeho divadla, širokej verejnosti, médií... Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci ocenilo pri tejto príležitosti spolu 70 osobností spätých s prehliadkou naprieč piatimi dekádami jej existencie.
Panorámu 50. ročníka tvoril bohatý program, ktorý tomuto divadelnému sviatku vzdal hold.

V roku 2018 začíname písať druhú polstoročnicu histórie podujatia a momentálne sa začína už 51. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý realizujeme v dňoch 23.-27. apríla.
Aj v tomto ročníku privítame ochotnícke divadelné zoskupenia z rôznych regiónov Slovenska ako aj naše domáce súbory, ktoré výberová porota- pod vedením pána Antona Šulíka- posunula do súťažnej časti prehliadky a síce Divadelný súbor Eva z Čadce či Divadelný súbor Rampa z Kysuckého Nového Mesta. Bude nám cťou privítať i divadelníkov z Medzibrodu, Popradu, Strečna, Trenčína, Bratislavy a Banskej Bystrice.
Diváci sa môžu tešiť na takmer dvadsať predstavení, pripravených pre všetky vekové kategórie. V Rakovej i Čadci je pripravený bohatý kultúrny program.
Privítame aj slovenských krajanov zo srbského Kysáča, víťazov nášho partnerského festivalu DIDA Pivnica za rok 2017,
s ktorým má Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísané MEMORANDUM o spolupráci.
Našimi hosťami počas slávnostného piatkového večera v Dome kultúry v Čadci budú umelci z Divadla Andreja Bagra
z Nitry, ktorí k nám zavítajú s inscenáciou od Laca Keratu pod názvom DOBRO.

Všetkým návštevníkom, divadelníkom i organizátorom 51. Palárikovej Rakovej želám, aby chvíle, ktoré prežijú v objatí divadelných múz, patrili medzi tie nezabudnuteľné.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci