Divadlo a prednes


Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v piatok 19. novembra 2021 v Kysuckej knižnici v Čadci vzdelávací seminár Umenie prednesu pre pedagógov základných a stredných škôl. Seminár bol realizovaný v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Počas projektu sa dodržiavali prísne protiepidemiologické opatrenia v súlade s Covid automatom.

 

Víťazom krajského kola moderátorov sa stal študent z Kysúc
Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo vo štvrtok 11. novembra krajskú postupovú súťaž mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica. Jej víťazom sa stal študent gymnázia Matúš Máca z Kysuckého Nového Mesta a Juraj Šuňal z Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Spoločne s Marekom Balážom z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Sučanoch a Simonou Černákovou z Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch si tak „vymoderovali“ postup do celoštátneho finále mladých moderátorov, ktoré sa uskutoční 25. novembra.

Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a všetkým záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti umeleckého prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.

Súťaž mladých moderátorov – Kysucký mikrofón 2021 usporiadalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Čadca a mediálnymi partnermi MY Kysucké noviny a Kysucká televízia. Víťazi regionálnej súťaže postupujú na krajskú súťaž Sárova Bystrica, ktorá je možnosťou, ako sa priblížiť svojim mediálnym vzorom z televízií či rádií.

Milí mladí priatelia!

Poslaním súťaže je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu a poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje dňa 15. októbra 2021 /piatok/ o 9.00 hod. v Dome kultúry v Čadci regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2021.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v piatok 08.októbra 2021 vzdelávací seminár pre mladých moderátorov v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Šestnásť študentov stredných škôl z Čadce a Kysuckého Nového Mesta sa pod vedením lektorky Gabriely Tomajkovej z RTVS Banská Bystrica zdokonaľovalo v interpretácií moderátorských textov, prehlbovaní techniky verbálneho prejavu ako i v príprave na regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov Kysucký mikrofón.