Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52.- krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

52. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a taktiež Žilinský samosprávny kraj.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Srbsko, základné a stredné školy regiónu Kysúc, základné umelecké školy regiónu Kysúc, Stredná odborná škola dopravná Žilina, Mestské divadlo Trenčín, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan Ráztoka, Divadelný ochotnícky súbor Timrava Lučenec, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o. z. Prievidza, Divadelný ochotnícky súbor DAXNER Tisovec.

 52. PR odborná porota s riaditeľkou KKS v Čadci Silviou Petrekovou

V mesiaci marci sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnili okresné kolá postupovej súťažnej prehliadky 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá je prezentáciou umeleckého prednesu poézie a prózy. V kysuckom regióne je táto súťaž pomenovaná veľmi výstižným názvom- KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátormi sú Centrum voľného času v Čadci a Dom kultúry v Čadci.
12. marca 2019 sa prišli do Domu kultúry v Čadci prezentovať so svojimi ukážkami recitátori I. – III. kategórie /žiaci základných škôl okresu Čadca/, spolu 38 recitátorov z 18 škôl okresu Čadca, z toho 2 recitátorky s priamym postupom do okresného kola, ktoré sa v r. 2018 zúčastnili krajskej súťaže a nezmenili vekovú súťažnú kategóriu. Do okresného kola postúpili prví dvaja recitátori zo všetkých troch obvodov – z Čadce, Krásna nad Kysucou a Turzovky.
14. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci predstavilo 26 recitátorských talentov IV. kategórie /študenti stredných škôl/ zo všetkých 8 stredných škôl okresu Čadca a taktiež máme každoročne zastúpenú i V. kategóriu /dospelí nad 20 rokov/. V tejto kategórii sa predstavilo 6 recitátoriek – najstaršou z nich bola 80-ročná dáma Rozália Janešíková z Turzovky.
15. marca 2019 sa konala v Dome kultúry v Čadci aj regionálna súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá nesie názov SLOVÁ, HRA A MY a je neoddeliteľnou súčasťou 65. Hviezdoslavovho Kubína. Predstavili sa 3 kolektívy /DRK Potvorky a Priatelia múz z Turzovky a Slniečka z Vysokej nad Kysucou/.
Jednotlivé prednesy a kolektívy počas troch dní pozorne sledovali a hodnotili odborné poroty zložené z vybraných pedagógov základných a stredných škôl a ZUŠ.

srdečná atmosféra

Vážení a milí priaznivci divadelného umenia,

Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorej 52. ročník sa uskutoční v dňoch 24. do 30. apríla.
Organizátormi podujatia Palárikova Raková sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.
Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý toto podujatie podporil z verejných zdrojov. Finančne prispel aj Žilinský samosprávny kraj.

Priaznivci divadelného umenia sa každoročne počas posledného aprílového týždňa stretávajú na Kysuciach, aby vzdali hold osobnosti Jána Palárika a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar, pán Ondrej Zimka st.
V tomto roku, bezprostredne po sviatkoch Veľkej noci, zavítajú k nám na Kysuce divadelníci z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a pohostinne sa nám predstavia divadelné súbory zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína.

Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program, a to v Dome kultúry v Čadci i v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej.

Budeme veľmi radi, keď prijmete naše srdečné pozvanie a zavítate k nám - do jedinečného prostredia divadelných múz, v ktorom nebudú, okrem divadelných predstavení, chýbať stretnutia so zaujímavými umelcami a rozhovory o ochotníckom divadelnom svete.

Ďakujeme mediálnym partnerom: TASR, RTVS, Týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, Rádio LUMEN, Rádio POHODA, Rádio FRONTINUS, KTV, TV Raj

S úctou

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

Plagát 52. PR

52._PR_plagát_pdf.pdf

PR 

Vážení priaznivci divadelného umenia,

srdečne vás pozývame na 52. ročník Palárikovej Rakovej- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 30. apríla 2019.

Priaznivci divadelného umenia sa počas posledného aprílového týždňa každoročne stretávajú na Kysuciach, aby vzdali hold Jánovi Palárikovi a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar Ondrej Zimka st.
V tomto roku privítame súťažné divadelné súbory z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a pohostinne sa nám predstavia divadelné zoskupenia zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína.
Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program a to v Dome kultúry v Čadci i v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Budeme veľmi radi, keď si i Vy nájdete čas a zavítate k nám- do jedinečného prostredia divadelných múz, stretnutí so zaujímavými umelcami a rozhovorov o ochotníckom divadelnom svete.

Organizátormi podujatia sú: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a Obec Raková. Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

S úctou

 

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

V utorok 19. februára 2019 v Dome kultúry v Čadci, v stredu 20. februára 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a vo štvrtok 21. februára 2019 v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou prebiehali obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA. 

Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. – III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 135 recitátorov z 31 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali skúsení pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postúpili do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje pre základné školy dňa 12. marca 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Postupujúci recitátori obvod Čadca

Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Semináre sa konali
19. septembra 2018 a 3. októbra 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný hlavne na vzdelávacie aktivity na všetkých úsekoch činnosti Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Na každom zo seminárov sa zúčastnilo 35 pedagógov z 24 škôl regiónu. Odbornou lektorkou seminárov bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.

Účastníci seminára