Dňa 13. 8. 2019 o 14.00 hod. sa v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici konala slávnostná vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja „ARCHITEKTÚRA V KRAJINE“. Vystavené práce vznikli počas výtvarného plenéra konaného v Sudoparku v Klokočove v dňoch 18. – 21. júla 2019. Diela Ingrid Jančíkovej z Kysuckého Nového Mesta, Miloša Poništa z Radôstky, Mariany Martinkovej zo Žiliny, Jozefa Vrábla z Podvysokej, Janky Ťahúnovej z Liptovského Mikuláša, Jany Sňahničanovej, Jany Belkovej z Turzovky, Evy Čerňanskej zo Žiliny, Dušana Chilého z Dunajova, Daše Tupej z Rosiny, Oľgy Kurtovej zo Žiliny, Zuzany Miškovskej zo Žiliny a lektorov Zoltána Agócsa a Erika Klapitu zo Žiliny si môžete pozrieť od 13. augusta do 29. septembra 2019. V roku 2020 budú obrazy vystavené v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Martine, v Dolnom Kubíne a v Čadci.
Výstavu pre Vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt ARCHITEKTÚRA V KRAJINE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

DSCN1054

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja, ktoré vznikli počas štvordňového plenéra v Sudoparku v Klokočove "ARCHITEKTÚRA V KRAJINE". Vernisáž bude 13. 8. 2019 o 14.00 hod v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Výstavu si budete môcť pozrieť do 29. 9. 2019. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Pozvánka na vernisáž

V dňoch 18. - 21. 7. 2019 prebiehal v kysuckom SUDOPARKU v Klokočove tematický výtvarný plenér nazvaný “Architektúra v krajine”. Zúčastnilo sa ho spolu trinásť neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja.

Výtvarníci pod vedením lektorov Zoltána Agócza a Erika Klapitu vytvorili množstvo jedinečných diel kysuckej dedinky. V maľbe sa zamerali na exteriér, rôzne pohľady, prierezy architektúry v krajine. Naučili sa a vyskúšali si nové techniky maľby. Počas výtvarného štvordnia prebiehali workshopy, diskusie a spoločné rozbory diel. Výtvarníci z rôznych regiónov nášho kraja sa vzájomne obohacovali a inšpirovali svojou tvorbou. Výtvarný plenér končil výstavou novovzniknutých diel všetkých účastníkov a odborným zhodnotením plenéra.

Projekt “Architektúra v krajine” zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Arch. 4

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na zhliadnutie výstavy fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 16. 7. do 3. 9. 2019

ŽIJÚ MEDZI NAMI...

pozvánka ZIJÚ MEDZI NAMI page 0001

Michaela Straňavová nar. 2006 v Čadci
Matka - Kristínka Čečotková rod. Straňavová

 Miška sa narodila s poruchou metabolizmu, spôsobenou genetickou vadou. Jej choroba sa volá Mukopolysacharidóza III A, San Filippo. Je to vzácna choroba. Prvé príznaky ochorenia sa zvyčajne vyskytujú vo veku 2-6 rokov u detí s predchádzajúcim normálnym vývojom. Postihnuté deti majú veľmi podobné črty tváre. Za týmto názvom sa skrýva malá chyba v genóme, ktorá spôsobuje to, že telo nedokáže odbúravať určité odpadné látky (metabolity). Tieto látky sú neutralizované v jeho bunkách a to bunky nezvratne poškodzuje. Pre tento syndróm je typické predovšetkým poškodzovanie mozgových buniek a celého centrálneho nervového systému. Postupne zabúda slová, ktoré sa naučila. Prestáva rozumieť, začína sa horšie pohybovať, stráca psychické a pohybové (motorické) schopnosti. Ostáva na vozíku, neskôr ležiaca. Deti s týmto ochorením sa v priemere dožívajú 15-tich rokov. Doteraz však neboli vyvinuté účinné terapie pre mukopolysacharidózy III.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých návštevníkov Turistického centra pod Orlojom výstavu neprofesionálneho fotografa Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci. Výstavu pod názvom „MOJIMI OČAMI“ si môžete pozrieť v Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom každý deň od 6. mája do 4. júna 2019 v čase od 8:50 do 18:10 hod.
Jozef Tomáš sa narodil v roku 1952 v Žiline. Býva s manželkou Katarínou v Kysuckom Novom Meste. Amatérskej fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Celý život bol tomuto koníčku verný, i keď profesionálne pracoval v strojárstve. Svoju tvorbu zameral na rodinu, na fotografovanie okolia a mestskej krajiny.

KKS v Cadci pozvánka JOZEF TOMÁŠ

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Organizátori privítali výtvarníkov z celého kysuckého regiónu.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Spomedzi 95 prihlásených prác odborná porota v zložení: predseda prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia: Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr vybrala spolu 47 prác, ktoré postupujú do krajského kola.

oceňovanie