Dňa 7. 5. 2018 zasadla v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci odborná porota krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018 v zložení: predseda Akad. maliar Pavol Muška a členovia: profesor PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a Mgr. art. Daša Klapitová, aby v rámci súťažnej časti podujatia vyhodnotila výtvarné diela z regionálnych kôl Výtvarného spektra Žilinského samosprávneho kraja. Kysuce, Liptov, Orava, Turiec a Horné Považie prihlásili spolu 247 diel od 99 autorov.
Do celoštátneho kola postupuje 59 výtvarných diel. Porota udelila 1 hlavnú cenu za kolekciu, 10 ocenení a 8 čestných uznaní.

Pozvánka krajské Výtvarné spektrum page 001

Počas samotnej výstavy krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018, ktorú pripravuje KKS v Čadci, bude vystavených celkovo 151 diel z celého Žilinského kraja.
Vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa bude konať v piatok 25. 5. 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Srdečne vás pozývame, priatelia.

 

Bc. Ľubica Ligocká
Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film
KKS v Čadci

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 13. apríla 2018 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2018.
Výberovej porote bolo dňa 10. apríla 2018 predložených na posúdenie 101 výtvarných diel od 26 autorov. Odborná porota pracovala v zložení: predseda poroty akad. mal. Stanislav Lajda, Mgr. Veronika Mikulášová a akad. soch. Jozef Mundier.

Výtvarné spektrum 2018 ocenení autori

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 9. marca 2018 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu AMFO 2018.
Výberovej porote bolo predložených spolu 108 fotografií od 28 autorov. Autori boli zatriedení do skupín podľa nasledujúcich vekových kategórií: I. skupina – autori do 16 rokov, II. skupina - autori do 21 rokov a III. skupina - autori nad 21 rokov.
V I. skupine autorov do 16 rokov
V kategórii farebná fotografia porota udelila prvú cenu MARIANNE MURČOVEJ z Čadce za fotografiu: Večerná ulica. Druhú cenu porota udelila BEÁTE BUDOŠOVEJ z Čadce za fotografiu: Pes. Tretiu cenu za fotografiu Zimné radovánky výberová porota udelila ELIŠKE MOSKÁĽOVEJ z Oščadnice.
V kategórii čiernobiela fotografia odborná porota neudelila žiadne ocenenie.

Čestné uznanie bolo udelené:
MATÚŠOVI HUDÁKOVI z Čadce za fotografiu: Jar
JOZEFOVI STRÝČKOVI z Čadce za fotografiu: Advent

II. skupina autorov do 21 rokov
V kategórii farebná fotografia porota rozhodla nasledovne:
Prvá cena bola udelená MARGARÉTE MAJÁKOVEJ z Oščadnice za fotografiu: Katarzia. Druhú cenu v tejto skupine porota udelila NIKOLE KOZUBOVEJ z Turzovky za fotografiu Mrazivý dych hôr. Tretia cena bola udelená DOMINIKE ZBONČÁKOVEJ zo Staškova za fotografiu: Genius loci II.
Čestné uznanie bolo udelené:
MARGARÉTE MAJÁKOVEJ z Oščadnice za fotografiu: Svetelné kontrasty.

V kategórii čierno-biela fotografia porota rozhodla nasledovne:
Prvá cena bola udelená MARGARÉTE MAJÁKOVEJ za sériu fotografií Úzkosť, Kúpeľ, Dole.

V III. skupine autorov nad 21 rokov

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na zhliadnutie zaujímavej výstavy fotografií s názvom EXISTENCIA, autorky Margaréty Majákovej z Oščadnice - členky Štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc, ktorá bude nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/ od 2.3.2018 do 30.3.2018.
EXISTENCIE pozvánka M. Majáková

Milí priatelia výtvarníctva,
srdečne vás pozývame na autorskú výstavu kysuckej výtvarníčky Anny Vnukovej z Klokočova, REALITA MOJIMI OČAMI, ktorú si môžete pozrieť od 2.2. do 28.2.2018 v GALÉRII POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Anna Vnuková pozvánka

Milí priaznivci výtvarného umenia,
srdečne vás pozývame na zhliadnutie zaujímavej výstavy s názvom VO SVETE FARIEB autora Williama Jaroša z Čadce - člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 2.2.2018 do 28.2.2018.

William Jaroš pozvánka