CINEAMA

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva neprofesionálnych filmárov zapojiť sa do postupovej súťaže CINEAMA 2020. Uzávierka prihlášok je dňa 10. 3. 2020. Súťaž má tri kolá – regionálne, z ktorého postupujú víťazné filmy do krajského kola a následne do celoštátneho kola. Súťaží sa v troch vekových skupinách – I. autori do 16 rokov, II. autori do 21 rokov, III. autori nad 21 rokov, v kategóriách – animovaný, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film. Autor sa do súťaže prihlasuje elektronicky: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/cineama/489 . Vyhodnotenie súťaže a prehliadka prihlásených filmov sa uskutoční 20. marca 2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Bližšie informácie získate na http://www.kulturnekysuce.sk/propozicie-a-prihlasky, alebo telefonicky: 041/433 12 50.

Cineama_2020-_propozície.doc

Cineama_2020-_propozície.pdf

Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca organizuje postupovú súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc "Výtvarné spektrum 2020". Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Uzávierka regionálneho kola je 5. 3. 2020. Do tohto termínu je potrebné aj priniesť svoje diela do Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom portálu NOC:

http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/vytspe/426

Bližšie informácie sú uvedené v priložených propozíciách:

Propozície_regionálne_Výtvarné_spektrum_2020.pdf

 

Mgr. Ľubica Ligocká, 041/433 12 50

 

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.pdf

Milí priatelia folklóru,

v tomto roku pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí a mládeže SLÁVICI KYSÚC 2020.

066e3407207b10bb26636cf0a6f11475

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.doc

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.pdf

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre neprofesionálnych fotografov postupovú súťaž AMFO 2020. Uzávierka súťaže je 7. 2. 2020, vernisáž výstavy bude 5. 3. 2020 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Bližšie informácie nájdete v priložených propozíciách, alebo na t. č.: 041/433 12 50

Propozície: AMFO_2020.pdf

Štítky: Príloha-č.-4_AMFO_štítky-1.doc