Milí rodičia, na začiatku letných prázdnin pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pre Vaše deti zaujímavý workshop FILMÁRIK, kde sa naučia filmovať a spracovať dokumentárny film. Workshop bude trvať 2 dni - od 2. do 3. 7. 2019 v čase od 8.00 - 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci, kde budeme mať stanovište. Bude ho viesť lektorka Mgr. art. Vladimíra Hradecká z Bratislavy, ktorá vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici filmovú a dokumentárnu tvorbu.
Počas prvého dňa sa oboznámime s históriou filmu, jeho rozdelením a predvedieme si krátke názorné ukážky. Povieme si, čo je to dokumentárny film, prečo je v tejto dobe dôležitý a aké vizuálne možnosti pri jeho tvorbe máme. Deti sa dozvedia, že proces vzniku dokumentárneho filmu môže byť zábavný, dovoľuje nám objaviť nové veci a existuje mnoho možností ako ho vizuálne spracovať. Dozvedia sa aj mnoho iných zaujímavých informácií, ako napríklad, že prvky dokumentárneho filmu sa nachádzajú aj v mnohých iných umeleckých odvetviach...
Povieme si, ako vzniká film, prejdeme si postupne filmové zložky cez scenár, kameru, zvuk, hudbu, réžiu a strih, všetko si názorne ukážeme. Rozdelíme si úlohy v tíme, vyberieme si vhodnú tému, ktorú spracujeme - hravou formou sa naučíme ako používať kameru, ako sa komunikuje s respondentom, ako správne klásť otázky, ako narábať so zvukom...
V priebehu druhého dňa si vysvetlíme ako funguje strih a spracujeme natočený film v strihovom programe až do finálneho výsledku aj s použitím ruchov, hudby.
Na konci workshopu si budú môcť rodičia pozrieť dokumentárny film - ako ho nahrali a spracovali ich deti.
K absolvovaniu workshopu deti nepotrebujú žiadnu vlastnú techniku (pokiaľ ju majú, je vítané, aby s ňou pracovali).

Tento workshop je určený pre deti od 10 do 13 rokov. Počet účastníkov (aby sa workshop mohol konať) je 8 - 12. Poplatok za obidva dni je 35 € (zahrnutá strava - desiata, obed, olovrant, pitný režim, lektorka).

Termín prihlásenia sa je do 21. 6. 2019 mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prihláška vo worde:Prihláška_FILMÁRIK.docx

Prihláška v pdf:       Prihláška_FILMÁRIK.pdf
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 041/433 12 50, alebo www.kulturnekysuce.sk.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre film
KKS v Čadci

 

Dobrý deň, milí priatelia rozprávačského umenia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a zároveň vám oznamujeme zmenu konania celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.
Vzhľadom k tomu, že na vlaňajšej súťažnej prehliadke viacerí z rozprávačov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Rozprávačskom Lodne a taktiež organizátori /KKS v Čadci a Obec Lodno/ navrhli zmeniť termín konania súťaže z mesiaca jún na september hlavne z toho dôvodu, že v letných mesiacoch prebiehajú rôzne folklórne podujatia a viacerí z rozprávačov sú v nich zainteresovaní, v roku 2019 sme sa rozhodli uskutočniť túto zmenu.

22. ročník Rozprávačského Lodna sa bude konať v dňoch 28. – 29. septembra 2019 v Kultúrnom dome v Lodne.

Logo Lodno3

Veríme, že tento termín sa nám osvedčí a už sa tešíme na naše spoločné stretnutie.
Prajem príjemné prežitie leta a veľa krásnych dní.

Božena Slanináková
manažér pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých

 

Propozície a prihlášku na 22. Rozprávačské Lodno nájdete tu:
Dospelí
Deti do 16 rokov

Milí obdivovatelia folklóru,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru PIESNE DOMOVA 2019, ktorá sa uskutoční 8. septembra 2019 v Dome kultúry v Čadci.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

J.Vrábel Podvysoká1

Autor: Jozef Vrábel, Podvysoká

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých tvorivých autorov poézie a prózy už 2. ročník literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU.

tajomstvo atramentu

Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete v priložených propozíciách: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE