0da9b9bc deb1 4685 a461 9c779c272900

  Milí mladí priatelia,

  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej  
  pôsobnosti Žilinského samosprávneho   kraja, pripravuje dňa 18. októbra
  2019 o 8.30 hod. v Dome kultúry v Čadci regionálnu súťažnú prehliadku
  mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2019.

  Záujemcovia vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa chcú prihlásiť do súťaže,
  môžu tak učiniť najneskôr do 14. októbra 2019:
  - osobne na adrese: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50,
    Čadca
  - e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  podľa pokynov uvedených v propozíciách.

 

Milí malí veľkí folkloristi,
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v tomto roku už 2. ročník detskej súťaže v speve ľudových piesní regiónu Kysúc SPIEVANKY, SPIEVANKY...

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdete v priložených PROPOZÍCIE

PRIHLÁŠKA

Obrazok

Milí rodičia, na začiatku letných prázdnin pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pre Vaše deti zaujímavý workshop FILMÁRIK, kde sa naučia filmovať a spracovať dokumentárny film. Workshop bude trvať 2 dni - od 2. do 3. 7. 2019 v čase od 8.00 - 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci, kde budeme mať stanovište. Bude ho viesť lektorka Mgr. art. Vladimíra Hradecká z Bratislavy, ktorá vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici filmovú a dokumentárnu tvorbu.
Počas prvého dňa sa oboznámime s históriou filmu, jeho rozdelením a predvedieme si krátke názorné ukážky. Povieme si, čo je to dokumentárny film, prečo je v tejto dobe dôležitý a aké vizuálne možnosti pri jeho tvorbe máme. Deti sa dozvedia, že proces vzniku dokumentárneho filmu môže byť zábavný, dovoľuje nám objaviť nové veci a existuje mnoho možností ako ho vizuálne spracovať. Dozvedia sa aj mnoho iných zaujímavých informácií, ako napríklad, že prvky dokumentárneho filmu sa nachádzajú aj v mnohých iných umeleckých odvetviach...
Povieme si, ako vzniká film, prejdeme si postupne filmové zložky cez scenár, kameru, zvuk, hudbu, réžiu a strih, všetko si názorne ukážeme. Rozdelíme si úlohy v tíme, vyberieme si vhodnú tému, ktorú spracujeme - hravou formou sa naučíme ako používať kameru, ako sa komunikuje s respondentom, ako správne klásť otázky, ako narábať so zvukom...
V priebehu druhého dňa si vysvetlíme ako funguje strih a spracujeme natočený film v strihovom programe až do finálneho výsledku aj s použitím ruchov, hudby.
Na konci workshopu si budú môcť rodičia pozrieť dokumentárny film - ako ho nahrali a spracovali ich deti.
K absolvovaniu workshopu deti nepotrebujú žiadnu vlastnú techniku (pokiaľ ju majú, je vítané, aby s ňou pracovali).

Tento workshop je určený pre deti od 10 do 13 rokov. Počet účastníkov (aby sa workshop mohol konať) je 8 - 12. Poplatok za obidva dni je 35 € (zahrnutá strava - desiata, obed, olovrant, pitný režim, lektorka).

Termín prihlásenia sa je do 21. 6. 2019 mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prihláška vo worde:Prihláška_FILMÁRIK.docx

Prihláška v pdf:       Prihláška_FILMÁRIK.pdf
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 041/433 12 50, alebo www.kulturnekysuce.sk.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre film
KKS v Čadci

 

Dobrý deň, milí priatelia rozprávačského umenia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a zároveň vám oznamujeme zmenu konania celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.
Vzhľadom k tomu, že na vlaňajšej súťažnej prehliadke viacerí z rozprávačov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Rozprávačskom Lodne a taktiež organizátori /KKS v Čadci a Obec Lodno/ navrhli zmeniť termín konania súťaže z mesiaca jún na september hlavne z toho dôvodu, že v letných mesiacoch prebiehajú rôzne folklórne podujatia a viacerí z rozprávačov sú v nich zainteresovaní, v roku 2019 sme sa rozhodli uskutočniť túto zmenu.

22. ročník Rozprávačského Lodna sa bude konať v dňoch 28. – 29. septembra 2019 v Kultúrnom dome v Lodne.

Logo Lodno3

Veríme, že tento termín sa nám osvedčí a už sa tešíme na naše spoločné stretnutie.
Prajem príjemné prežitie leta a veľa krásnych dní.

Božena Slanináková
manažér pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých

 

Propozície a prihlášku na 22. Rozprávačské Lodno nájdete tu:
Dospelí
Deti do 16 rokov