Propozície a prihlášky

 

Vážení priatelia divadelného umenia, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca a Obcou Raková začalo pripravovať 54. Palárikovu Rakovú, národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže si môžu nájsť potrebné informácie v priložených propozíciách

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva neprofesionálnych filmárov zapojiť sa do postupovej súťaže CINEAMA 2020. Uzávierka prihlášok je dňa 10. 3. 2020. Súťaž má tri kolá – regionálne, z ktorého postupujú víťazné filmy do krajského kola a následne do celoštátneho kola.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca organizuje postupovú súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc "Výtvarné spektrum 2020". Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Uzávierka regionálneho kola je 5. 3. 2020. Do tohto termínu je potrebné aj priniesť svoje diela do Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom portálu NOC: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/vytspe/426

Bližšie informácie sú uvedené v priložených propozíciách: Propozície_regionálne_Výtvarné_spektrum_2020.pdf

Mgr. Ľubica Ligocká, 041/433 12 50

 

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.pdf

Milí priatelia folklóru, v tomto roku pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí a mládeže SLÁVICI KYSÚC 2020.