V dňoch 10. a 11. marca 2015 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori okresu Čadca na okresnej súťaži 61. Hviezdoslavovho Kubína, prezentácie v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom tejto súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom okresnej súťaže je Centrum voľného času v Čadci.

saiaci_recittori_61._hviezdoslavovho_kubna.jpgSúťažiaci recitátori 61. Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 12. februára 2015 sa v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

postupujcil_recittori_na_okr._sa_z_obvodnho_kola_v_krsne_nad_kysucou.jpg

Postupujúcil recitátori na okr. súťaž z obvodného kola v Krásne nad Kysucou

Hovorí sa, že v živote môžeme pocítiť mnoho bolesti, trpkých klamov, byť na pokraji zúfalstva, avšak navzdory tomu by sme nikdy nemali stratiť dôveru a lásku k ľuďom. Práve vzájomnú dôveru a lásku sme si prejavili opäť aj v tomto roku počas šiesteho ročníka benefičného koncertu Večer vďaky. Aj takýmto spôsobom dávame najavo, že nám nie je ľahostajný osud našej nemocnice a teda ani nás všetkých, ktorí jej služby využívame. K realizácii tohto podujatia pristúpili opäť Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

veer_vaky_-umelci.jpgUmelci


V poslednom októbrovom týždni Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 8. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2014, ktorý sa konal 28. októbra 2014 v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.
Súťažiacich prišli podporiť aj pedagógovia a študenti Obchodnej akadémie D.M.Janotu, Strednej odbornej školy technickej, Gymnázia J.M.Hurbana, Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a Gymnázia v Kysuckom Novom Meste.


 Postupujúci moderátori-zľava-Martina Vitkovská, Nikola Capeková, Veronika Gavláková, Jakub Kubala, Lenka Lašová,Nikola posstupujci_modertori-zava-martina_vitkovsk_nikola_capekov_veronika_gavlkov_jakub_kubala_lenka_laovnikola_halagakov.jpg

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno zorganizovali  v dňoch  14. - 15. júna 2014 v  obci  Lodno už 17. ročník obľúbeného  kultúrneho  podujatia - ROZPRÁVAČSKÉ LODNO – celoštátnej  súťažnej  prehliadky  rozprávačov.  Prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

 

Účasníci 17. Rozprávačského Lodna 2014astnci_17._rl.jpg

Milí priatelia,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a Obec Lodno vás srdečne pozývajú na 17. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov - ROZPRÁVAČSKÉ LODNO. Privítame umelcov z celého Slovenska, aby pred odbornou porotou i širokou verejnosťou predstavili svoj rozprávačský talent. Tento jedinečný zážitok vám sprostredkujeme v Kultúrnom dome v Lodne počas víkendových júnových dní- 14. a 15. 6. 2014.

                                                    Mgr. Silvia Petreková
                                riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

plagt17.jpg