KRÁSA SLOVA 2014 - Obvodné kolá
celoslovenskej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese
60. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 27. februára 2014 od ranných hodín prebiehali v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom

a spoločenskom stredisku v Turzovke a v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou obvodné

kolá v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom KRÁSA SLOVA.

postupujci_recittori_z_obvod.kola_adca.jpg

V utorok  29. októbra 2013  sa na Radnici v Žiline konala krajská súťaž mladých moderátorov SÁROVA BYSTRICA 2013.  Pripravilo ju Krajské kultúrne stredisko v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

srova_bystrica_-_saiaci_s_porotou.jpg

Súťažiaci s porotou

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 7. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov Sárova Bystrica, ktorú na Kysuciach poznáme pod názvom KYSUCKÝ MIKROFÓN.  Prehliadka sa uskutočnila vo štvrtok  24. októbra 2013 v Dome kultúry v Čadci.

ocenen_modertori.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenení moderátori 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 1.- 2. júna 2013v Kultúrnom dome v Lodne už  XVI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov  známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO.