Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Lodno pripravujú v dňoch 9. – 10. júna 2018 /sobota, nedeľa/ v Kultúrnom dome v Lodne už XXI. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov známej pod názvom ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Na prehliadku sa súťažne prihlasujú v hojnom počte rozprávači z rôznych kútov Slovenska a v ostatnom období sa prichádzajú pohostinne predstaviť aj detskí rozprávači, čo je veľmi potešiteľné.
Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom podaní. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti.
V sobotu v popoludňajších hodinách sa predstavia pred odbornou porotou všetci zúčastnení rozprávači, z ktorých porota vyberie a ocení tých najlepších a tí sa predstavia verejnosti v nedeľňajšom galaprograme.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prišli nám porozprávať svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie o tomto podujatí sú uvedené na webovej stránke
www.kulturnekysuce.sk v propozíciách súťaže v sekcii propozície a prihlášky.

Zároveň pozývame širokú verejnosť, priaznivcov hovoreného slova, aby si prišli vypočuť zaujímavé príbehy v podaní najlepších rozprávačov a pokochať sa čarovnou krásou prírody do malebnej obce Lodno.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Posledný aprílový týždeň na Kysuciach už tradične patrí oslave ochotníckeho divadla – Palárikovej Rakovej, ktorá sa koná na počesť rodáka z Rakovej – Jána Palárika, významného slovenského dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára
a politika.
V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa uskutočnil 51. ročník tejto národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, v rámci ktorého sa divákom v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a v Dome kultúry v Čadci predstavilo mnoho zanietených ochotníckych divadelných umelcov z celého Slovenska. Na prvom ročníku novej polstoročnice nechýbali ani domáci umelci.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil
i Žilinský samosprávny kraj.

Aj v tomto roku nás svojím tlkotom zvolávalo červené srdce s divadelnou maskou – symbol Palárikovej Rakovej, ktorého autorom je významný kysucký rodák akad. mal. Ondrej Zimka. Počas kysuckého divadelného týždňa sa odprezentovalo 10 divadelných súborov, ktoré odohrali spolu 9 pohostinných a 5 súťažných predstavení.

1. miesto MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLOo.z. Medzibrod

V roku 2017 ubehlo 50 rokov od vzniku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Už viac ako celé polstoročie sa v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 2017 už 195 rokov.
50. ročník Palárikovej Rakovej bol nepochybne významným medzníkom pre všetkých zainteresovaných: organizátorov, divadelníkov, tvorcov, režisérov, priaznivcov ochotníckeho divadla, širokej verejnosti, médií... Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci ocenilo pri tejto príležitosti spolu 70 osobností spätých s prehliadkou naprieč piatimi dekádami jej existencie.
Panorámu 50. ročníka tvoril bohatý program, ktorý tomuto divadelnému sviatku vzdal hold.

V roku 2018 začíname písať druhú polstoročnicu histórie podujatia a momentálne sa začína už 51. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý realizujeme v dňoch 23.-27. apríla.
Aj v tomto ročníku privítame ochotnícke divadelné zoskupenia z rôznych regiónov Slovenska ako aj naše domáce súbory, ktoré výberová porota- pod vedením pána Antona Šulíka- posunula do súťažnej časti prehliadky a síce Divadelný súbor Eva z Čadce či Divadelný súbor Rampa z Kysuckého Nového Mesta. Bude nám cťou privítať i divadelníkov z Medzibrodu, Popradu, Strečna, Trenčína, Bratislavy a Banskej Bystrice.
Diváci sa môžu tešiť na takmer dvadsať predstavení, pripravených pre všetky vekové kategórie. V Rakovej i Čadci je pripravený bohatý kultúrny program.
Privítame aj slovenských krajanov zo srbského Kysáča, víťazov nášho partnerského festivalu DIDA Pivnica za rok 2017,
s ktorým má Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísané MEMORANDUM o spolupráci.
Našimi hosťami počas slávnostného piatkového večera v Dome kultúry v Čadci budú umelci z Divadla Andreja Bagra
z Nitry, ktorí k nám zavítajú s inscenáciou od Laca Keratu pod názvom DOBRO.

Všetkým návštevníkom, divadelníkom i organizátorom 51. Palárikovej Rakovej želám, aby chvíle, ktoré prežijú v objatí divadelných múz, patrili medzi tie nezabudnuteľné.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

 

Ako každoročne, i tento rok sa v posledný marcový týždeň – 27. marca 2018, uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2018. V sále Mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste sa stretli detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch
16. – 17. apríla 2018 v Bábkovom divadle v Žiline.

DDS pri ZUŠ KNM 1. miesto

Dňa 8. marca 2018 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori I. – III. kategórie /žiaci základných škôl okresu Čadca/ na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy - 64. Hviezdoslavovom Kubíne, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Do okresnej súťaže postúpili prví dvaja recitátori z každej kategórie z obvodných kôl z Krásna nad Kysucou, Turzovky a Čadce. Celkom sa okresnej súťaže zúčastnilo 40 recitátorov I. – III. kategórie. 

recitačné kolektívy s odb. porotou