Divadlo a prednes

Katarína KOVÁČIKOVÁ – je režisérkou Ochotníckeho divadelného súboru RAMPA pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste, ale zároveň aj herečkou.

Milí divadelníci, na Kysuciach už viac ako 50 rokov patrí posledný aprílový týždeň slovenskému ochotníckemu divadlu. Rok 2021 sa zapíše do histórie Palárikovej Rakovej ako rok, v ktorom sa tento celoslovenský divadelný festival bude konať až v septembri.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, udeľuje každoročne pri príležitosti konania sa Palárikovej Rakovej ocenenie riaditeľky KKS v Čadci za prínos slovenskému ochotníckemu divadlu.

Po našom nedávnom článku o takmer 100-ročnej histórii ochotníckeho divadla v obci Staškov, ktorý sa medzi čitateľmi stretol s veľkým úspechom, prinášame zaujímavý rozhovor so zaslúžilými dlhoročnými členmi terajšieho Ochotníckeho divadelného súboru STAŠKOVAN: s Bibiánou Grečmalovou a Vojtechom Balážom:

Hornokysucká malebná dedinka Staškov a ochotnícke divadlo jednoducho patria k sebe. Najstaršie korene staškovského ochotníctva siahajú do r. 1922. Nacvičovalo sa aj v rodnom dome Jozefa Kronera, významného slovenského herca, rodáka z obce Staškov, ktorého otec bol sám ochotníkom a zároveň režisérom.

Milí priaznivci Palárikovej Rakovej, tento týždeň by sa konal 53. ročník Palárikovej Rakovej (20. - 26. apríl 2020). Keďže sa tento ročník predbežne posúva na koniec septembra z dôvodu prijatých opatrení proti koronavírusu,  ponúkame Vám videozáznam z predchádzajúceho ročníka -  52. Palárikovej Rakovej.