V roku 2017 ubehlo 50 rokov od vzniku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Už viac ako celé polstoročie sa v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 2017 už 195 rokov.
50. ročník Palárikovej Rakovej bol nepochybne významným medzníkom pre všetkých zainteresovaných: organizátorov, divadelníkov, tvorcov, režisérov, priaznivcov ochotníckeho divadla, širokej verejnosti, médií... Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci ocenilo pri tejto príležitosti spolu 70 osobností spätých s prehliadkou naprieč piatimi dekádami jej existencie.
Panorámu 50. ročníka tvoril bohatý program, ktorý tomuto divadelnému sviatku vzdal hold.

V roku 2018 začíname písať druhú polstoročnicu histórie podujatia a momentálne sa začína už 51. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý realizujeme v dňoch 23.-27. apríla.
Aj v tomto ročníku privítame ochotnícke divadelné zoskupenia z rôznych regiónov Slovenska ako aj naše domáce súbory, ktoré výberová porota- pod vedením pána Antona Šulíka- posunula do súťažnej časti prehliadky a síce Divadelný súbor Eva z Čadce či Divadelný súbor Rampa z Kysuckého Nového Mesta. Bude nám cťou privítať i divadelníkov z Medzibrodu, Popradu, Strečna, Trenčína, Bratislavy a Banskej Bystrice.
Diváci sa môžu tešiť na takmer dvadsať predstavení, pripravených pre všetky vekové kategórie. V Rakovej i Čadci je pripravený bohatý kultúrny program.
Privítame aj slovenských krajanov zo srbského Kysáča, víťazov nášho partnerského festivalu DIDA Pivnica za rok 2017,
s ktorým má Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísané MEMORANDUM o spolupráci.
Našimi hosťami počas slávnostného piatkového večera v Dome kultúry v Čadci budú umelci z Divadla Andreja Bagra
z Nitry, ktorí k nám zavítajú s inscenáciou od Laca Keratu pod názvom DOBRO.

Všetkým návštevníkom, divadelníkom i organizátorom 51. Palárikovej Rakovej želám, aby chvíle, ktoré prežijú v objatí divadelných múz, patrili medzi tie nezabudnuteľné.

Mgr. Silvia Petreková
riaditeľka KKS v Čadci

 

Ako každoročne, i tento rok sa v posledný marcový týždeň – 27. marca 2018, uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2018. V sále Mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste sa stretli detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch
16. – 17. apríla 2018 v Bábkovom divadle v Žiline.

DDS pri ZUŠ KNM 1. miesto

Dňa 8. marca 2018 sa v Dome kultúry v Čadci stretli recitátori I. – III. kategórie /žiaci základných škôl okresu Čadca/ na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy - 64. Hviezdoslavovom Kubíne, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Do okresnej súťaže postúpili prví dvaja recitátori z každej kategórie z obvodných kôl z Krásna nad Kysucou, Turzovky a Čadce. Celkom sa okresnej súťaže zúčastnilo 40 recitátorov I. – III. kategórie. 

recitačné kolektívy s odb. porotou

V stredu 14. februára 2018 v Dome kultúry v Čadci, vo štvrtok 15. februára 2018 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku
v Turzovke a v piatok 16. februára v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa uskutočnili obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.
Organizátorom tejto postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. – III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 120 recitátorov z 28 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali skúsení pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže, ktorú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizuje dňa 8. marca 2018 v Dome kultúry v Čadci.

Milí priatelia,

v tomto roku pre vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, NOVÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ TAJOMSTVO ATRAMENTU. 

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH SÚŤAŽE.

Prihláška do súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU.

tajomstvo atramentu

Dňa 18. januára 2018 sa v spoločenskej sále Domu kultúry v Čadci uskutočnil odborný seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc, ktorí pracujú s umeleckým prednesom detí a mládeže.
Toto vzdelávacie podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Domom kultúry v Čadci, ktorý nám poskytol spomínaný priestor. Zúčastnilo sa ho 36 pedagógov z 24 škôl regiónu. Lektorkou seminára bola Eliška Sadíleková z Bratislavy, odborníčka pre umelecký prednes, členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC Bratislava a zároveň členka odborných porôt Hviezdoslavovho Kubína.

Účastníci seminára 1 2