Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, každoročne organizuje mnohé regionálne postupové súťaže, do ktorých sa zapájajú starší, mladší aj najmladší umelci
z rôznych oblastí umeleckého života, či už je to folklór, divadlo, umelecký prednes, ľudové remeslo, výtvarníctvo, fotografia i filmárstvo.

V stredu 27. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.
Do súťaže sa zapojilo päť detských folklórnych súborov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: DFS Bukovinka
z Turzovky, DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou, DFS Kýčerka z Ochodnice, DFS Makovníček z Makova a DFS Nezábudka z Rudiny. Prítomných hostí v mene organizátorov privítala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a viceprimátor Mesta Čadca Marcel Šulo. Výkony mladých folkloristov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Helena Zahradníková z Turzovky a členovia poroty Pavol Kužma z Horného Kelčova a Veronika Mačuhová z Oščadnice. Malých folkloristov prišli do obecenstva podporiť deti zo Základnej školy M. R. Štefánika Čadca. Celým programom divákov sprevádzala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková.

F1 V rytme ľudového tanca 2019