Cineama 2023 page 0001

Hlavným partnerom, odborným garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, spoluorganizátorom Kysucká knižnica v Čadci. Bližšie info ohľadom celoštátnej súťaže sa môžete dočítať: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/