Aktuálne v kultúre

Dátum 13. a navyše piatok  je pre mnohých ľudí dňom plným smoly. Pre milovníkov umeleckého slova bol  však 13. marec piatkom veľmi príjemným , pretože mali možnosť stráviť  popoludnie počúvaním literárnych  prednesov 42. ročníka Vansovej Lomničky. Toto výnimočné podujatie  sa tento rok konalo v hoteli Tatra v Čadci.
Vansovej Lomnička je postupová súťaž v umeleckom prednese žien. Jej organizátormi sú každoročne Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Únia žien Slovenska, pobočka Čadca.

Deň 20. marec sa niesol v znamení divadla. Od rána do popoludňajších hodín sa konala regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM. Súťaž prebiehala v Dome kultúry v Oščadnici. Jej hlavným usporiadateľom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. DETI DEŤOM  je postupová prehliadka a jej poslaním je konfrontovať a prezentovať rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, vytvárať priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Dňa 2. apríla 2009, vo výstavných priestoroch Kysuckej galérie – Kaštieľa v Oščadnici, bola slávnostnou vernisážou otvorená regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby –
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2009. Odborným a organizačným garantom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s obcou Oščadnica a Kysuckou galériou v  Čadci.  Do súťaže bolo prihlásených 127 výtvarných prác od 34 autorov. Odborná porota vybrala 89 výtvarných diel od všetkých autorov.

Čadca – Medzinárodné podujatie „Beskydy  bez hraníc“ a celopoľské podujatie – lyžiarsky pretek „Rajd Chlopski“ v meste Rajcza (Poľsko) sú výnimočnou ukážkou cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Poľskom a tento rok aj Českou republikou a Talianskom. Posledný januárový piatok sa v obci Rajcza zišlo mnoho nadšencov športu a priaznivcov tradičnej kultúry, aby v priateľskej, ale aj súťaživej atmosfére prežili spolu niekoľko nezabudnuteľných dní.  Žilinský samosprávny kraj spolu s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci zastupovali Slovenskú republiku. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja a ministra poľnohospodárstva Poľskej republiky.
 Vynikajúcim spôsobom nás reprezentovali kysucké umelecké súbory:
- Ľudová hudba Capkovci Skalité pod vedením Romana Capka,
- Folklórna skupina Turzovanka z Turzovky pod vedením Heleny Fulierovej,
- Folklórna skupina Vysočanka z Vysokej nad Kysucou pod vedením Anny Vrbinárovej,
- Detský folklórny súbor Kelčovan pod vedením Pavla a Amálie Kužmovcov,
- Orchester ľudových nástrojov mesta Čadca pod vedením Branislava Lariša.