66. HKV piatok 11. septembra 2020 v Dome kultúry v Čadci a v pondelok 14. septembra 2020 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnili okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V kysuckom regióne je súťaž známa pod názvom KRÁSA SLOVA.

Organizátorom postupovej súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Okresná súťaž sa v tomto roku konala len pre IV. kategóriu /stredoškolská mládež / a pre každý okres osobitne.

V Čadci sa do súťaže zapojilo 14 recitátorov – študentov stredných škôl za okres Čadca.

 

 

Jednotlivé ukážky pozorne sledovala a nakoniec vyhodnotila odborná porota, v ktorej pracovali skúsení pedagógovia zo stredných škôl okresu Čadca.

Porota udelila nasledovné ocenenia:

V poézii získal víťazstvo a postup na krajskú súťaž Vajanského Martin v Martine

Erik SLUČIAK z Gymnázia J. M. Hurbana Čadca, druhé miesto si vyrecitovala Kristína ŠPORÍKOVÁ z Gymnázia Turzovka a tretie miesto obsadila Anna MAJCHRÁKOVÁ z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci.

V próze sa víťazkou stala Eva SAPIETOVÁ z Gymnázia Turzovka, na druhom mieste sa umiestnila Anna ĎURČÁKOVÁ a tretie miesto obsadila Alica KOTKOVÁ- obidve

zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti v Čadci.

V Kysuckom Novom Meste sa súťaže zúčastnilo 8 recitátorov.

Tu odborná porota a udelila nasledovné ocenenia:

V poézii získal prvenstvo a priamy postup na krajskú súťaž Matúš MÁCA, druhé miesto s doporučením na postup na krajskú súťaž si vyrecitovala Katarína ČANECKÁ, tretie miesto obsadila Simona BARANCOVÁ – všetci traja z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste a čestné uznanie si odniesla Nikola KALUŽNIČINOVÁ zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

V próze sa stala víťazkou Ema PONECHALOVÁ, druhé miesto obsadila Natália KUBIŠTOVÁ, na treťom mieste sa umiestnila Dominika SÝKOROVÁ čestné uznanie získala Bianka VOJTEKOVÁ – všetky recitátorky z Gymnázia v Kys. Novom Meste.