Maľované štetcom 7Narodený 12.7.1941 v Málinci, okres Lučenec. Vyrastal som v rázovitej dedine a nasával som plnými dúškami nádheru málinskej doliny na hornom toku rieky Ipeľ.

Študoval som na Strednej pedagogickej škole v Lučenci, kde ma zaujala tvorba nášho profesora kreslenia akad. maliara Juraja Čemana, ktorému som pomáhal s prípravou maliarskeho plátna a maľovaním podkladov. Vysokoškolské štúdium som absolvoval v Trnave a Nitre a v roku 1981 som bol promovaný na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako doktor pedagogiky. V roku 1959 som nastúpil ako učiteľ na ZŠ v Liptovskom Jáne. Po absolvovaní základnej vojenskej služby ma preložili na ZŠ v Hybiach, kde som pôsobil od roku 1963 do roku 1968. V roku 1970 som nasledoval svoju doterajšiu manželku a pracovali sme spolu v ZŠ Vysoká nad Kysucou až do odchodu do dôchodku. V rokoch 1970-1989 som bol vo funkcii riaditeľa ZŠ. Spolu s manželkou Milkou máme tri deti a tešíme sa aj 11 vnúčatám vo veku 10 až 31 rokov. Naša rodina je roztrúsená takmer po celej Európe od Moskvy, cez Londýn, Ženevu, Rožnov pod Radhoštěm, Bratislavu, Poprad. Okrem výtvarnej tvorby a fotografie sa venujem spevu a od roku 1977 trávim voľný čas v zbore Kysuca. Manželke pomáham s vyrezávaním kraslíc, darí sa mi skladať slová do rýmov príležitostnej poézie, milujem hubárčenie a prácu v záhrade, spísal som už jedenásť RODOSTROMOV našich rodín a rodín blízkych priateľov.

K maľovaniu som sa dostal cez fotografovanie, kde som preciťoval, že je to nielen dokument, ale záznam preciťovania krásy farieb, hry svetla a tieňov, premeny nádhernej prírody v ročných obdobiach. Maľovanie mi dáva pokoj a vieru, že nežijem nadarmo, keď nejaký obrázok urobí radosť obdarenému človeku. Po začiatočných pokusoch s portrétovaním príbuzných podľa vzoru A. Varhola ma moja manželka podpichla, že by som jej mohol namaľovať Kriváň a sebe niečo, čo sa mi páči. Tak som sa dostal k maľovaniu hneď v druhom dôchodcovskom roku a drží ma to dodnes.