Na dreve maľované

„Na dreve maľované“ je názov výtvarnej výstavy – výberu z tvorby Milana Pavlíka z Čadce, rodáka z Korne, ktorý tento rok oslávil svoje životné jubileum. Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Obcou Stará Bystrica a je nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici v termíne od 13. 7. do 8. 8. 2023. Tvorba Milana Pavlíka pozostáva najmä z malieb na drevo, drevených plastík, šperkovníc, fresiek na stenu.

Renovuje starý nábytok. Pri svojej tvorbe využíva aj sklo, z ktorého vyrába vitráže a šperky. Témou jeho tvorby je prevažne ľudový motív, ale čerpá aj moderné námety. Je autorom ilustrácií kysuckej knihy „Kysucké dračie a iné príbehy“, ktorej autorom je Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová. V júni 2023 bola pri príležitosti životného jubilea autora v jeho rodisku nainštalovaná výstava pod názvom „Návraty“.

Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci