spoločná foto

 Dňa 29. 6. 2023 o 17.00 hod. sa v Dome kultúry v Čadci konala slávnostná vernisáž výstavy krajského kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Súčasťou vernisáže bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťažiacim autorom. Celú slávnosť moderovala Katarína Borisová a hudobnými vstupmi obohatila Nadežda Podmanická. Výtvarníci sa zúčastnili aj rozborového seminára, ktorý sa konal pred vernisážou – o 15.00 hod. pod vedením predsedníčky poroty Kristíny Vacek z Martina.

Rozborový seminár je realizovaný s cieľom dať súťažiacim spätnú väzbu na ich prihlásené diela, rozšíriť estetické cítenie a vnímanie nielen svojej tvorby, ale aj tvorby iných výtvarníkov a nechať sa inšpirovať, načerpať nové podnety do ďalšej výtvarnej tvorby.

Táto súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov sa koná sa každý rok a prebieha na celom Slovensku na troch stupňoch – regionálnom, krajskom a celoštátnom. Do krajského kola žilinského kraja postúpili výtvarné diela z Liptova, Oravy, Turca, Horného Považia a z Kysúc.
V tomto ročníku bolo prihlásených 76 autorov a 135 výtvarných diel. Odborná porota odporučila vystaviť 91 výtvarných diel od 62 autorov. Udelila 15 ocenení za 25 výtvarných diel a 15 čestných uznaní za 20 výtvarných diel. Do celoštátneho kola postupuje 45 výtvarných diel z celého žilinského kraja.

V tomto ročníku odborná porota pracovala v zložení: predsedníčka Mgr. art. Kristína Vacek z Martina, členovia: Akad. maliar Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta a Mgr. Zuzana Sýkorová z Čadce. Odborná porota udelila nasledovné ceny a čestné uznania:
AUTORI OD 15 DO 25 ROKOV
Kategória A: maľba
Ceny: Andrea Hellová, Žilina, Relativita veľkosti, Dotyk zrodenia // Alžbeta Šáleková, Rajec, Pod rúškom tajomstva
Čestné uznania: Daniela Žilková, Kysucké Nové Mesto, Hľadajúci // Aneta Pirníková, Kysucké Nové Mesto, done with life
Kategória B: kresba a grafika
Ceny: Andrea Žilková, Kysucké Nové Mesto, Prebudenie do sna // Simona Gažová, Žilina, Spoznávanie I, Spoznávanie II., Spoznávanie III.
Čestné uznania: Richard Mucha Žilina, Elapsed // Linda Zázrivcová, Žilina, Som to ja?
Kategória C: priestorová tvorba
Ceny: Rebeka Mičudová, Kysucké Nové Mesto, Iba Ja //Martina Mesíková, Plevník-Drienové, Trapped in time

AUTORI NAD 25 ROKOV
Kategória A: maľba
Ceny: Lívia Fárníková, Závažná Poruba, Živá skamenelina I., Živá skamenelina II. // Tomáš Mačas, Žilina, Lutiše, Ujo Toňo // Zuzana Sálus, Ružomberok, Sen, Pyramínda
Čestné uznania: Daniela Tomkova, Martin, Mladá žena // Ľudmila Hudecová, Skalité, Živly // Elena Varšaviková, Svrčinovec, MIGRANT MOTHER, XXX // Dušan Chilý, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Autoportrét // Barbora Lormanová, Liptovský Mikuláš, Objaviteľka, Zasnívaná
Kategória B: kresba a grafika
Ceny: Karolína Michalcová, Brezany, Starý rozum, Na dne plno, Voľným pádom II., Šťastne zlomená // Daniel Marček, Dolný Kubín, Mnohokrídlatka prelietavá a hypersonický svetlomet, Krídlatka červenobrvá pri striebornej vežotopánky
Čestné uznania: Darina Gregorová, Martin, Introvert // Peter Smatana, Martin, Nenaplnené očakávania – autoportrét // Vladimír Knapec, Rajecké Teplice, JESENNÉ HMLY - DEDINA V HMLE
Kategória C: priestorová tvorba
Cena Edita Sabelová, Staškov, Na Ostaši

BEZ VEKOVÉHO ROZLÍŠENIA:
kategória D: insitná tvorba
Ceny: Gabriela Pastorkova, Čadca, Pekárka // Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš, Autoportrét mojej mysle, AUTO-portréty // Peter Kaplán, Martin, Bitka pri Narve 1700
Čestné uznania: Rastislav Frič, Ružomberok, INTO THE NIGHT // Michal Findra, Vysoká nad Kysucou, Metamorfóza I., Metamorfóza II., Metamorfóza III. // Róbert Kačánek, Stará Ľubovňa, Taxi!, Stará láska

 Vystavujúci autori:
Badura Pavol, Žilina (Horné Považie), Brnoliak Denis, Liptovské Sliače (Liptov), Fárníková Lívia, Závažná Poruba (Liptov), Feňvešová Judita, Liptovský Hrádok (Liptov), Fiačanová Alena, Liptovský Mikuláš (Liptov), Findra Michal, Vysoká nad Kysucou (Kysuce), Frič Rastislav, Ružomberok (Liptov), Gažová Simona, Žilina (Horné Považie), Gregorová Darina, Martin (Turiec), Hajdučík Ľubomír, Nižné Ružbachy (Liptov), Heděncová Helena, Turzovka (Kysuce), Hellová Andrea, SŠUP Žilina (Horné Považie), Hlaváč Pavol, Žilina (Horné Považie), Hrbková Eva, Liptovský Mikuláš (Liptov), Hudecová Ľudmila, Skalité (Kysuce), Chilý Dušan, Dunajov (Kysuce), Jančúch Ľubomír, Stránske (Horné Považie), Jármayová Andrea, Liptovský Mikuláš (Liptov), Jelenová Elena, Važec (Liptov), Jurčák Eduard, Martin (Turiec), Kačánek Róbert, Stará Ľubovňa (Liptov), Kaplán Peter, Martin (Turiec), Knapec Vladimír, Rajecké Teplice (Horné Považie), Kudlatá Alena, Martin (Turiec), Lormanová Barbora, Liptovský Mikuláš (Liptov), Luhový Stanislav, Kysucké Nové Mesto (Kysuce), Mačas Tomáš, Žilina, Lutiše (Horné Považie), Majerčiak Mikuláš, Liptovský Mikuláš (Liptov), Majerčík Filip, Turzovka (Kysuce), Marček Daniel, Dolný Kubín (Orava), Marčišová Jarmila, Stráňavy (Horné Považie), Masárová Vrbová Eva, Martin (Turiec), Mazúr Juraj, Dolný Kubín (Orava), Mesíková Martina, SŠUP Žilina (Horné Považie), Mičienka Vladimír, Kolárovice (Horné Považie), Mičudová Rebeka, SŠUP Žilina (Horné Považie), Michalcová Karolína, Brezany (Horné Považie), Mucha Richard, SŠUP Žilina (Horné Považie), Packa Štefan, Liptovský Mikuláš (Liptov), Pastorková Gabriela, Čadca (Kysuce), Pirníková Aneta, SŠUP Žilina (Horné Považie), Ratkošová Jana, Čadca, Čadečka (Kysuce), Rizmanová Beáta, Martin (Turiec), Romanová Alica, Čadca (Kysuce), Sabelová Edita, Staškov (Kysuce), Sálus Zuzana, Ružomberok, (Orava),Sekey Ingrid, Liptovský Trnovec (Liptov), Slaninková Irina, Liptovský Mikuláš (Liptov), Smatana Peter, Martin (Turiec), Soukupová Eva, Dolný Kubín (Orava), Súkenik Peter, Martin (Turiec),Šáleková Alžbeta, SŠUP Žilina (Horné Považie), Šimáková Anna, Dolný Kubín (Orava), Švecová Martina, SŠUP Žilina (Horné Považie), Tomková Daniela, Martin (Turiec), Uhliariková Vanessa, Dolný Hričov (Horné Považie), Uličná Ľubica, Liptovský Peter (Liptov), Varšaviková Elena, Svrčinovec (Kysuce), Zázrivcová Linda, SŠUP Žilina (Horné Považie), Zubajová Nikita, Liptovský Mikuláš, (Liptov), Žilková Andrea, SŠUP Žilina (Horné Považie), Žilková Daniela, SŠUP Žilina (Horné Považie),
Vyhlasovateľ, hlavný partner a odborný garant je Národné osvetové centrum, hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátori: Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.

katalóg VS: https://online.pubhtml5.com/kjqd/wjel/

Foto: Jaroslav Cabadaj

Video: Pavol Piroha

Ľubica Ligocká, KKS v Čadci