DSCF8595

Počas prvého júnového víkendu bol na Kysuciach realizovaný filmársky workshop zameraný na tvorbu dokumentárneho filmu, konkrétne na réžiu a prácu s ľuďmi pred kamerou pod vedením lektorov Mareka Kuboša z Trstenej, Barbory Sliepkovej z Bratislavy a Adama Hanulajaka z Dunajskej Stredy. Podujatie bolo organizované v rámci celoštátneho podujatia My Street Films SK, ktorého hlavným organizátorom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Projekt My Street Films SK je zameraný na vzdelávanie s cieľom viesť autorov počas celého procesu realizácie tvorby krátkych dokumentárnych filmov.

Zúčastniť sa ho mohli tí, ktorí mali zaujímavý nápad a prihlásili sa do výzvy vyhlásenej Národným osvetovým centrom, pričom nemuseli mať žiadne filmové vzdelanie. V tomto roku bolo prihlásených viac ako 30 námetov, z ktorých organizátori a lektori vybrali 9 najzaujímavejších. O vybraných námetoch, ktoré sú spracovávané v rámci podujatia sa môžete dočítať na web stránke Národného osvetového centra – www.mystreetfilms.nocka.sk. Po úspešnom absolvovaní výberu sa účastníci zúčastnili 1. workshopu, počas ktorého sa stretli v Bratislave, predstavili svoje námety, spoločne o nich diskutovali. Vzdelávanie bolo zamerané na dôslednú literárnu prípravu, základy tvorby scenára dokumentárneho filmu. Druhé stretnutie sa konalo v Kysuckej galérii v Oščadnici. Autori predstavili svoj dovtedy spracovaný materiál, ďalšie vízie, plány ohľadom tvorby, zhrnuli to, čo im vyšlo, ale aj to, čo sa nepodarilo a spoločne diskutovali o jednotlivých spracovaných námetoch. To, s akou otvorenosťou a úprimnosťou hľadali riešenia na mnohé otázky týkajúce sa jednotlivých námetov bolo veľmi inšpiratívne pre všetkých zúčastnených. V sobotu sa programu zúčastnila aj štvorica pozorovateľov zo žilinského kraja, ktorá mala možnosť konzultovať svoje námety s lektormi. Sprievodným podujatím projektu na Kysuciach bolo premietanie autorského dokumentárneho filmu „Prípad Kalmus v pube NOIZ v piatok 2. 6. 2023 o 19.30 hod. O filme mohli diváci diskutovať s jeho režisérom Adamom Hanuljakom. Otázky, ktoré ich zaujímali smerovali k tvorbe filmu, skúmaniu osobnosti Petra Kalmusa, k spolupráci so slovenským výtvarníkom, ale aj k otázkam, prečo a aké pocity vyvoláva táto osobnosť v spoločnosti. Ďalší workshop absolvujú autori v septembri v Rožňave. Hlavnou témou bude strih filmu. Výsledné filmy budú prezentované v novembri na slávnostnej premiére v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorej súčasťou bude vyhlásenie víťazného filmu.
Hlavným partnerom, ktorý podujatie z verejných zdrojov podporil je Fond na podporu umenia, spoluorganizátormi sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Kysucká galéria v Oščadnici, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Ľubica Ligocká
KKS v Čadci