Cineama 2023 4

Dňa 23. 5. 2023 o 14.30 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci prebehlo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023. Tento rok sa do súťaže zapojilo 9 filmárov z Kysúc.

V I. vekovej skupine do 16 rokov boli prihlásené nasledovné filmy: v kategórii animovaný film bol prihlásený film Ceasar od autora Mareka Capka, v kategórii dokumentárny film a publicistika bol prihlásený film Kostol v Staškove od Matúša Kvašňovského a v kategórii experiment a videoklip boli prihlásené filmy: Záhadné dvere od Daniely Kuljovskej, Vlna od Michala Czána a CarRacing od Matúša Kvašňovského. V II. vekovej skupine autori od 16 do 21 rokov v kategórii dokumentárny film a publicistika boli prihlásené dva filmy: Bača fest a Obec Čierne od Dávida Putyru a Andrei Jánošíkovej. V III. vekovej skupine autori nad 21 rokov v kategórii dokumentárny film a publicistika bol prihlásený film Ako Dolinka sadila zemiaky od autora Pavla Pirohu a v kategórii hraný film bol prihlásený film Before I met You od Tomáša Časnochu a Nikoly Kontríkovej. Odborná porota pracovala v zložení: predseda Mgr. Michal Vrbňák z Pezinka, členovia Mgr. art. Mária Vašicová z Liptovského Mikuláša, Mgr. art. Vladimíra Hradecká z Bratislavy. Zúčastnení autori s porotou si pozreli prihlásené filmy, odborná porota udelila ocenenia a následne bol rozborový seminár, počas ktorého členovia poroty hodnotili filmy, radili autorom, rozprávali sa o ich tvorbe. Zväčša vyzdvihovali pozitívne stránky filmu. Na závere bol priestor na zodpovedanie otázok týkajúcich sa nielen prihlásených filmov, ale aj filmárskej tvorby.
Odborná porota udelila nasledovné ocenenia:
V I. vekovej skupine, animovaný film získal film „Ceasar“ CENU
V I. vekovej skupine, dokumentárny film a publicistika získal film „Kostol v Staškove“ CENU
V I. vekovej skupine, experiment a videoklip získal film „Záhadné dvere“ CENU, „Vlna“ CENU, „CarRacing“ ČESTNÉ UZNANIE
V II. vekovej skupine, dokumentárny film získal film „Bača fest“ CENU
V III. vekovej skupine, dokumentárny film a publicistika získal film „Ako Dolinka sadila zemiaky“ ČESTNÉ UZNANIE
V III. vekovej skupine, hraný film získal film „Before I Met You“ CENU
Všetkým autorom ocenených filmov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, kde postupujú filmy s cenou. Krajské kolo sa bude konať v Liptovskom Mikuláši dňa 24. 6. 2023. Regionálne kolo Cineama na Kysuciach zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci. Hlavný partner, odborný garant a vyhlasovateľ súťaže je Národné osvetové centrum.

Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci