×

Poznámka

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Cyril Vihonský Kúsok z toho môjho

Vo foyer Kysuckej knižnici v Čadci môžete od 6. 9. do 19. 10. 2022 vzhliadnuť výtvarné diela mladého a talentovaného umelca Kysúc Cyrila Vihonského z Čadce, ktorý získal v celoštátnom kole postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021 čestné uznanie za výtvarné dielo "Už dlho nepretekám" v kategórii A maľba vo vekovej skupine autori od 15 do 25 rokov. 

Cyril Vihonský sa narodil v roku 2000 v Čadci. Vyštudoval Strednú odbornú školu technickú v Čadci. Pracuje vo firme Schaeffler Kysuce ako operátor výroby – nastavovač brúsnych strojov. Medzi jeho záľuby patrí najmä maľovanie, turistika a digitálny rozvoj v rôznom smere. Výtvarnú tvorbu začal v roku 2012 v rámci street artu a to graffitmi. V tom období vznikali aj jeho prvotné kresby postáv a písmen. V roku 2016 začal tvoriť na plátne prevažne abstraktné obrazy s prvkami graffitov. Neskôr prešiel k realistickejším maľbám áut, figúr, zvierat, kreslil portréty. V poslednej dobe využíva vo svojej tvorbe prvky surrealizmu a výraznejšie farby. A čo sa týka inšpiráciu v tvorbe, nachádza ich v prostredí kde sa nachádza, alebo na internete. „Tvorbu začínam od pocitu a vždy celý proces trvá niekoľko dní, týždňov. Snažím sa, aby každý môj maľovaný obraz vyvolal vo mne nejakú emóciu ktorú tam postupne vložím.“ A čo sa týka plánov do budúcna, chcel by sa čo najviac zlepšovať vo výtvarnej tvorbe. Chcel by nájsť smer, ktorý ho bude najviac napĺňať, charakterizovať a rozvíjať sa v ňom.

Niečo viac o autorovi sa môžete dozvedieť v zverejnenom videu:

{gallery}Cyril Vihonsky{/gallery}