Spoločná fotografia ocenených autorov

Neprofesionálni výtvarníci z piatich regiónov Žilinského kraja vystavujú svoje výtvarné diela na Kysuciach. Vernisáž výstavy krajského kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022 bola tento rok v Kysuckom Novom Meste. Záujemcovia o výtvarné umenie si môžu pozrieť výstavu do 10. 7. 2022. Vzhliadnuť môžu nielen práce, ktoré boli ocenené cenou alebo čestným uznaním, vďaka čomu postupujú do celoštátneho kola súťaže, ale aj práce, ktoré boli odbornou porotou určené na výstavu.

Pre zúčastnených výtvarníkov sa v utorok o 13 hod. začal rozborový seminár pod vedením predsedu výberovej poroty prof. Jaroslava Uhela. Program pokračoval vernisážou výstavy o 14.30 hod., počas ktorej boli odovzdávané ocenenia výtvarníkom z celého kraja za prítomnosti Ing. Mariána Mihaldu primátora Kysuckého Nového Mesta, Mgr. Martina Hromadu PhD., riaditeľa odboru kultúry Úradu ŽSK, Mgr. Juraja Čierňavu, riaditeľa Mestského kultúrno-športového strediska, PhDr. Silvie Kajankovej, riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Hudobným hosťom bol Mgr. Adam Paskuda, pedagóg pôsobiaci v Základnej umeleckej škole KNM, ktorý svojou hrou na husle spríjemnil atmosféru vernisáže. Celé podujatie uvádzala moderátorka Mgr. Ing. Katarína Borisová.
Výtvarné spektrum je celoštátna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá sa koná na troch stupňoch – regionálnom, krajskom a celoštátnom. Z jedného kola do druhého postupujú diela, ktoré boli ocenené cenou, alebo čestným uznaním. Do krajského kola z regionálnych kôl postúpilo celkovo 160 výtvarných diel z tvorby 84 autorov. Z toho 27 výtvarných diel 12 autorov bolo ocenených cenou a 24 výtvarných diel 16 autorov bolo ocenených čestným uznaním. Do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v Leviciach, postupuje spolu 51 výtvarných prác 28 autorov z celého Žilinského kraja.
Odborná porota v zložení predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., z Liptovského Mikuláša, členovia: Mgr. Zuzana Sýkorová z Čadce a Akad. mal. Stanislav Lajda zo Žiliny určila nasledovné ocenenia:
1. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, kategória A – maľba
Cena: Andrea Hellová, Žilina, Horné Považie • Slony, Rozhranie podoby, kombinovaná technika
Čestné uznanie: Andrea Hellová, Žilina, Horné Považie • Benátky, Rím, akvarel
1. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, kategória B – kresba a grafika
Čestné uznanie: Andrea Žilková, Kysucké Nové Mesto, Horné Považie • Inktober, grafická technika, Denis Mičky, Kysucké Nové Mesto, Horné Považie • 4Head, mezzotinta
1. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, kategória C – priestorová tvorba
Cena: Katarína Kvasnicová, Žilina, Horné Považie • SOLA, kombinovaná technika
2. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov, kategória A – maľba
Ceny bez určenia poradia: Magdaléna Kováčová, Závažná Poruba, Liptov • Dve grácie A; Dve grácie B, kombinovaná technika, Alena Adámková, Žilina, Horné Považie • Venezia I., Venezia II., kombinovaná technika
Vladimír Mičienka, Kolárovice, Horné Považie • Krajina ticha I., Krajina ticha II., Krajina po búrke, Krajina v modrom, akryl, Irena Bohunická, Žilina, Horné Považie • Hudba I, Hudba II., akryl
Čestné uznania: Alena Fiačanová, Liptovský Mikuláš, Liptov • Stretnutie I., Stretnutie II., tuš, Denis Brnoliak, Liptovské Sliače, Liptov • The View..., kombinovaná technika, Ľubomír Jančúch, Rajecké Teplice, Horné Považie • U susedov v zime I, U susedov v zime II., akvarel, Ingrid Jančíková, Kysucké Nové Mesto, Horné Považie • Ruiny templárskeho zámku I., Ruiny templárskeho zámku II., olej, Stanislav Luhový, Kysucké Nové Mesto, Kysuce • Lesná varieta, Farebná varieta, kombinovaná technika
2. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov, kategória B – kresba a grafika
Ceny bez určenia poradia: Gabriela Grešová, Liptovský Mikuláš, Liptov • Stratená, monotypia; Genezis – Stvorenie sveta, drevorez, Ľubomír Hajdučík, Nižné Ružbachy, Liptov • Krajinka I., Krajinka II., kombinovaná technika
Eva Hrbková, Liptovský Mikuláš, Liptov • Z prežitého dňa, príbeh stromu, perokresba
Čestné uznania: Marta Purgatová, Liptovský Mikuláš, Liptov • Trevor T, Skala, kombinovaná technika, Vladimír Knapec, Poluvsie, Horné Považie • Modlitba, linoryt, Karolína Michalcová, Brezany, Horné Považie • Ursula, perokresba; Modrofúz, kombinovaná technika, Veronika Jurčáková, Mútne, Orava • Mučačo, Garad Kazkovka, kombinovaná technika
2. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov, kategória C – priestorová tvorba
Cena: Pavol Badura, Žilina, Horné Považie • Rozpačitý, Félix, Lietač, Nelietač, plastika
Čestné uznanie: Pavol Lofaj, Likavka, Liptov • Pásla kone na..., drevená plastika
Bez rozlíšenia veku, kategória D – insitná tvorba
Cena: Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš, Liptov • Zneuctená krajina, Zlovestné jazyky skazy, Satan útočí!, kombinovaná technika
Bez rozlíšenia veku, kategória E – digitálna tvorba
Cena: Júlia Marcinková, Žilina, Horné Považie • Half face, digitálna maľba
Čestné uznania: Sára Lipková, Plevník – Drieňové, Horné Považie • Povedomá tvár, kombinovaná technika, Richard Mucha, Žilina, Horné Považie • Trapped, digitálna maľba
Margaréta Majáková, Oščadnica, Kysuce • Interpretácia umeleckého diela, video art

Vystavujúci autori:
Horné Považie: Alena Adámková, Andrea Hellová, Andrea Žilková, Daniela Žilková, Denis Mičky, Eva Mišuthová, Gabriela Gažová, Ingrid Jančíková, Irena Bohunická, Júlia Marcinková, Karolína Michalcová, Katarína Kvasnicová, Ľubomír Jančúch, Ľudmila Gašparíková, Pavol Badura, Richard Mucha, Sára Lipková, Timea Rurová, Vladimír Knapec, Vladimír Mičienka
Liptov: Alena Fiačanová, Andrea Jármayová, Andrea Sivčáková, Denis Brnoliak, Eva Hrbková, Gabriela Grešová, Lívia Fárníková, Ľubomír Hajdučík, Magdaléna Kováčová, Marta Purgatová, Milan Mikoláš, Miroslava Juríková, Pavol Lofaj, Pavol Veselovský, Róbert Kačanek, Viktória Rebeka Kunkelová
Kysuce: Cyril Vihonský, Dušan Chilý, Gabriela Pastorková, Helena Heděncová, Ľudmila Hudecová, Margaréta Majáková, Stanislav Luhový
Turiec: Andrea Kubisová, Anna Finková, Darina Gregorová, Jela Dančová, Marcela Pajurková, Terézia Honzová
Orava: Daniel Marček, Veronika Jurčáková

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie z verejných zdrojov podporil. Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum, organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto.

 Všetky fotografie si môžete pozrieť:

Foto: Richard Novák

https://uloz.to/file/cLOOq2D0lQdu/20220614-vytvarnespektrum-zip#!ZJIwBGR2AzEuBJIvLzAyATAzZGtkMaIxHJj5Hat4o29UJzLkZt==

Katalóg:

https://online.pubhtml5.com/bhxzb/kltb/