DSCN7150

Dňa 14. 6. 2022 sa pre žiakov v Základnej škole s materskou školou v Oščadnici konal odborný seminár o výtvarnom umení s prof. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD. z Liptovského Mikuláša. Témou bolo súčasné umenie, jeho tvorba a napokon aj ilustrácia komixov, čo žiakov veľmi zaujalo. Profesor zdôraznil, že výtvarné umenie nie je kontinuálne, čiže sa nevyvíja... Vysvetlil im, čo komix je, aké pravidlá by sa mali dodržiavať pri jeho tvorbe, že jeho korene siahajú až do praveku.

Spomenul praotcov komixu anglických politických karikaturistov 18. storočia Jamesa Gillraya a Georga Cruikshanxa, ktorí vymysleli pre komix typickú textovú bublinu. Okrem histórie sa žiaci tiež dozvedeli aj to, ako vytvoriť komix, ako začať pri jeho tvorbe, akú techniku môžu využiť, aký dlhý by mal byť a mnoho ďalšieho... V rámci otázok, ktoré sa žiaci pýtali profesora odzneli napr. či profesor niekedy napodobňoval známych výtvarníkov, alebo ako dlho trvá vytvorenie ilustrácie komixov. Na záver dostali žiaci do rúk komixové časopisy, ktoré si prezreli a pani učiteľky vyhlásili súťaž o najkrajší komix, ktorý bude odmenený cenou, ktorú pre tento špeciálny účel daroval profesor.
Seminár sa konal v rámci vzdelávacieho podujatia Naše Kysuce 2022 – Na palete, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Zorganizovalo ho Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Oščadnica a Základnou školou s materskou školou v Oščadnici.


Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci