Dňa 19. novembra 2019 o 15.00 hod. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci zrealizovalo vernisáž autorskej výstavy výtvarníka a člena ŠTÚDIA neprofesionálnych výtvarníkov - Ing. Jozefa Vrábla z Podvysokej, ktorá sa konala pri príležitosti významného životného jubilea 60 rokov autora a 65. výročia vzniku FS Kysučan, ktorý Jozef Vrábel vedie.
Riaditeľka KKS v Čadci Mgr. Silvia Petreková odovzdala oslávencovi blahoprajný list s poďakovaním za umelecký prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry. Medzi prítomnými hosťami prišli zablahoželať oslávencovi aj primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura a riaditeľka Domu kultúry v Čadci Mgr. Ľubica Kullová.

muzikanti pod vedením Andreja Gernáta

Jozef Vrábel študoval na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici a na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Jeho tvorbu ovplyvnili diela významných autorov – Martina Benku, Mirka Hanáka, Vincenta van Gogha, Jána Hálu. Po Vysokej škole nastupuje pracovať do rezortu lesníctva a aktívne sa zapája do činnosti Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Začína pôsobiť ako tanečník a tanečný pedagóg vo Folklórnom súbore Kysučan, neskôr ako choreograf a umelecký vedúci. Medzi jeho obľúbené námety patrí poľovníctvo, krajina, zátišie a folklór. Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych, krajských a celoštátnych súťaží, na ktorých získal mnohé ocenenia. Žije a tvorí v Podvysokej.

Jedinečná autorská výstava KEĎ DVAJA JUBILUJÚ... Jozefa Vrábla je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci a návštevníci si ju môžu pozrieť v termíne do 8. decembra 2019. Srdečne vás pozývame...

Mgr. Ľubica Ligocká
odborná manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci