NOSITELIA TRADÍCIÍ uputávkový plagátjpg

Propozície k NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023 celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín -  regionálne kolo KYSUCE.

 

Súťaž sa uskutoční 3.júna 2023 v Dome kultúry v Čadci.

Prihlásiť sa je potrebné do 15.mája 2023!

 

Propozície_-_NOSITELIA_TRADÍCIÍ_-_regionálne_kolo_KYSUCEpdf.pdf

 

Do súťaže sa súťažiaci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: Nositelia tradícií – Národné osvetové centrum (nocka.sk), v časti „chcem sa prihlásiť“.

 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.